sluiten

delen op

Psalmen 77 ©

771Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm.2Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. 377:3 Ps. 50:1588:2Jes. 26:16Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. 4Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela

5U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden, 677:6 Ps. 143:5ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger, 7bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:

877:8-9 Ps. 74:189:47Klaagl. 3:22,31Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer liefhebben? 9Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd? 1077:10 Jes. 63:15Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela

1177:11 Mal. 3:6En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’ 1277:12-13 Ps. 143:5Ik denk terug aan de daden van de HEERja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 13overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden.

1477:14-15 Ps. 89:7Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze God? 15U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond, 1677:16 Neh. 1:10uw arm heeft uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob en Jozef. sela

1777:17-19 Hab. 3:10-11Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven, een huivering trok door de oceanen. 1877:18-19 Ps. 18:15144:6De wolken stortten water, de hemel dreunde luid, uw pijlen flitsten heen en weer, 1977:19 Ex. 19:16Ps. 97:4uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichtten de wereld, de aarde trilde en schokte.

2077:20 Jes. 43:1651:10Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 2177:21 Ps. 78:52Jes. 63:11-14Micha 6:4U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.