sluiten

delen op

Psalmen 136 ©

1361136:1 1 Kron. 16:34Ezra 3:11Ps. 100:5106:1107:1118:1Jer. 33:11Loof de HEER, want hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw – 2loof de allerhoogste God – eeuwig duurt zijn trouw – 3loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw –

4136:4 Ex. 15:11Ps. 72:18die wonderen doet, hij alleen – eeuwig duurt zijn trouw – 5136:5 Gen. 1:8Spr. 3:19die de hemel maakte, met wijsheid – eeuwig duurt zijn trouw – 6136:6 Gen. 1:10Ps. 24:2die de aarde uitspreidde, op het water – eeuwig duurt zijn trouw –

7136:7 Gen. 1:16die de grote lichten maakte – eeuwig duurt zijn trouw – 8de zon, om te heersen over de dag – eeuwig duurt zijn trouw – 9maan en sterren, om te heersen over de nacht – eeuwig duurt zijn trouw –

10136:10 Ex. 12:29Ps. 78:51135:8die Egypte trof, in hun eerstgeborenen – eeuwig duurt zijn trouw – 11136:11 Ex. 12:51en Israël wegleidde, uit hun midden – eeuwig duurt zijn trouw – 12136:12 Deut. 4:34met krachtige hand en geheven arm – eeuwig duurt zijn trouw –

13136:13-15 Ex. 14:21-29die de Rietzee spleet, in tweeën – eeuwig duurt zijn trouw – 14en Israël overbracht, daar midden doorheen – eeuwig duurt zijn trouw – 15en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee – eeuwig duurt zijn trouw –

16die zijn volk leidde, in de woestijn – eeuwig duurt zijn trouw – 17die geduchte koningen versloeg – eeuwig duurt zijn trouw – 18en machtige koningen doodde – eeuwig duurt zijn trouw –

19136:19-20 Num. 21:21-35136:19 Deut. 2:30Sichon, koning der Amorieten – eeuwig duurt zijn trouw – 20136:20 Deut. 3:1en Og, de koning van Basan – eeuwig duurt zijn trouw –

21136:21 Ps. 44:3en hun land weggaf, als bezit – eeuwig duurt zijn trouw – 22136:22 Jes. 41:844:21als bezit aan Israël, zijn dienaar – eeuwig duurt zijn trouw –

23die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht – eeuwig duurt zijn trouw – 24en ons ontrukte aan onze belagers – eeuwig duurt zijn trouw –

25136:25 Ps. 104:27145:15hij geeft brood aan alles wat leeft – eeuwig duurt zijn trouw – 26136:26 Dan. 2:19loof de God van de hemel – eeuwig duurt zijn trouw!