sluiten

delen op

Kolossenzen 2 ©

21Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.22:2-3 Ef. 3:18-19Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, (2:2) Gods mysterie: Christus – Andere handschriften lezen: ‘het mysterie van God (en van) de Vader en van Christus’.32:3 Spr. 2:4-5Jes. 45:3in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

42:4 Ef. 5:6Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.52:5 1 Kor. 5:3-4Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.

Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood

6Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.72:7 Ef. 3:17Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.92:9 Kol. 1:19Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,10en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.112:11 Filip. 3:3In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam.122:12 Rom. 6:4Ef. 2:6Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.132:13 Ef. 2:1-5U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.142:14 Ef. 2:15Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

162:16 Rom. 14:1-6Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen , nieuwemaan en sabbat .17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen (2:18) in visioenen – Andere handschriften lezen: ‘in wat hij niet gezien heeft’. of zich laten voorstaan op eigen bedenksels.192:19 Ef. 4:16Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.202:20 Gal. 4:3Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft?21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ –222:22 Mat. 15:9het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan.23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.