Inleiding op Zacharia

Inhoud van het bijbelboek Zacharia

Het bijbelboek Zacharia is genoemd naar de profeet die vermeld wordt in hoofdstuk 1:1.

Indeling van Zacharia

Het boek bestaat uit twee delen. Deze twee delen zijn niet erg sterk met elkaar verbonden:

 1. De hoofdstukken 1-8.  In het eerste deel staan visioenen en profetieën in een verhaalvorm. In de tekst komt vaak de formule 'spreekt/zegt de Heer (van de hemelse machten)' voor. Daarmee wordt benadrukt dat de profeet op gezag van God spreekt. Het hoofdthema van hoofdstuk 1-8 is de trouw van God aan zijn volk. Wanneer de Judeeërs terugkomen uit de ballingschap, verwachten ze dat er een betere tijd zal beginnen. Maar dat valt tegen. Onder het volk heerst grote teleurstelling. Maar in de profetie van Zacharia roept God de mensen op tot inkeer en vertrouwen. Er zal echt een betere periode aanbreken. God blijft trouw. 

  Het eerste deel van het boek Zacharia kun je ook weer in drieën delen. Elk deel begint met een datum waarop de profeet de profetie van God kreeg.
  1. Het eerste deel is een oproep om terug te keren naar God (hoofdstuk 1:1-6).
  2. In het tweede deel ziet Zacharia een serie van acht visioenen (hoofdstuk 1:7-6:15), die hem worden uitgelegd door een engel.
  3. Het derde deel (hoofdstuk 7:1-8:23) bestaat uit een terugblik op het verleden en een bemoediging voor de toekomst. Ook vind je er de oproep om de herbouw van de tempel door te zetten en om rechtvaardig te leven.
    
 2. De hoofdstukken 9-14. Het tweede deel van het boek Zacharia verschilt flink van het eerste. Je vindt er ook profetieën, maar ze maken geen deel uit van een verhaal. En je komt de naam van de profeet niet meer tegen. 

  Zacharia 9-14 is ook weer onder te verdelen in twee gedeeltes​.
  1. Het eerste deel (hoofdstuk 9-11) bestaat uit een serie profetieën over een glorieuze eindtijd voor Juda als het volk van God. Je hoort over God als strijder en koning van de wereld en als herder van zijn kudde, het volk. De leiders van het volk worden aangespoord om goede herders te zijn. Ze zijn namelijk Gods vertegenwoordigers op aarde. In hoofdstuk 11:4-17 wordt het beeld van herders gebruikt om eens flink kritiek te geven op slechte leiders.
  2. Het tweede deel (hoofdstuk 12-14) is een serie profetieën over de eindtijd. De heiligheid van Jeruzalem en de herbouwde tempel staat centraal.

Ontstaan en schrijver

Het bijbelboek Zacharia is het elfde boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Volgens hoofdstuk 1:1 profeteerde Zacharia in het jaar 520 voor Christus in Jeruzalem. In die tijd hadden de Perzen de macht overgenomen van de Babyloniërs en was een deel van de Judese ballingen uit Babylonië teruggekomen. Buiten dit boek wordt de profeet Zacharia, samen met de profeet Haggaï, genoemd in het bijbelboek Ezra hoofdstuk 5-6. Het is niet precies duidelijk of en hoe de twee delen van Zacharia samenhangen. Veel bijbelwetenschappers zeggen dat het eerste deel hoofdzakelijk over de profeet zelf gaat en dat het tweede waarschijnlijk een verzameling teksten uit verschillende perioden is. Dat tweede deel moet dan ergens tussen 500 en 200 voor Christus ontstaan zijn.