Inleiding op Haggaï

Inhoud van het bijbelboek Haggaï

In hoofdstuk 1:1 wordt de profeet Haggaï vermeld. Naar hem is dit boek genoemd. De profetieën in Haggaï zijn geschreven als een verhaal. Het boek leest als een historisch verslag van het optreden van de profeet Haggai. In de tekst komt vaak de zin 'spreekt/zegt de Heer' voor. Daarmee wordt benadrukt dat de profeet op gezag van God spreekt.

Thema: herbouw van de tempel in Jeruzalem

Het belangrijkste thema van het boek is de oproep van God om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De tempel was in 586 voor Christus verwoest bij de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs. De tempel heeft volgens de profeet alles te maken met de gang van zaken in het land. De oproep is gericht aan de politieke leider van het land (Zerubbabel), aan de hogepriester Jozua en ook aan het volk.

Indeling van Haggaï

  1. In het eerste deel van Haggaï (hoofdstuk 1) klinkt het verwijt dat de tempel nog niet herbouwd is. Je hoort ook dat er een begin gemaakt wordt met de herbouw.
  2. In het tweede deel (hoofdstuk 2) hoor je een aanmoediging om door te gaan, en een belofte van betere tijden.

Ontstaan en schrijver

Het boek Haggaï is het tiende boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Volgens hoofdstuk 1:1 profeteerde Haggaï in Jeruzalem in het jaar 520 voor Christus. Meestal wordt gezegd dat het boek niet veel later geschreven is. In die tijd hadden de Perzen de macht overgenomen van de Babyloniërs en was een deel van de Judese ballingen uit Babylonië teruggekomen. Buiten dit boek wordt de profeet samen met Zacharia, genoemd in het bijbelboek Ezra 5 en 6. Wie het boek Haggaï geschreven heeft, is niet bekend.