Inleiding op Nahum

Inhoud van het bijbelboek Nahum 

Het boek Nahum is genoemd naar de profeet die al meteen in het eerste vers van het boek genoemd wordt. Je komt in het boek verschillende soorten teksten tegen. Er zijn profetieën te vinden die slecht niuews brengen en die goed nieuws brengen. Als geheel is het boek een profetie over de ondergang van Nineve, de hoofdstad van het machtige Assyrische rijk. Vanaf 616 voor Christus heeft Nineve te kampen met aanvallen van de Meden en de Babyloniërs. De stad valt uiteindelijk in het jaar 612 voor Christus. Het hoofdthema is de macht van God. God zal door middel van Nineve's vijanden zorgen voor de ondergang van deze slechte stad. De stad lijkt machtig, maar stelt voor de God van Israël eigenlijk niets voor. De profeet wil de Judeeërs tijdens de zware onderdrukking en uitbuiting door de Assyriërs moed inspreken met zijn woorden.

Indeling van Nahum

  1. Het boek Nahum begint met een deel waarin de macht van God het hoofdthema is (hoofdstuk 1:2-2:3)
  2. Het tweede gedeelte gaat over de ondergang van de stad Nineve (hoofdstuk 2:4-3:19)

Ontstaan en schrijver

Het boek Nahum is het zevende boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt.  Wie de schrijver van het boek Nahum is, is niet bekend. Over de profeet Nahum weten we niet meer dan dat hij uit Elkos kwam en in de zevende eeuw voor Christus profeteerde. Het is heel moeilijk vast te stellen hoe oud het boek is. Sommigen plaatsen het in de tweede helft van de zevende eeuw voor Christus, anderen denken dat het veel later, in de vijfde of vierde eeuw, is geschreven.