Inleiding op Jona

Inhoud van het bijbelboek Jona 

Dit bekende bijbelboek is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jona. Het is geen profetie, maar een kort verhaal over een profeet.

Thema: God heeft alle macht en is vergevingsgezind

Het verhaal zit helder in elkaar. Het thema van het boek is Gods onbeperkte macht en zijn grote vergevingsgezindheid, zelfs voor andere volken dan Israël. Het is goed mogelijk dat het boek bedoeld is om lezers te bemoedigen door het voorbeeld van Nineve: als God zelfs al genadig was voor deze stad waarin veel verkeerde dingen gebeurden, dan toch zeker voor zijn eigen volk.

Indeling van Jona

  1. In het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1-2) horen we dat Jona niet luistert naar een opdracht van God. Hij moet een boodschap van God brengen aan de stad Nineve, maar neemt in plaats daarvan de boot naar Tarsis. Waar die plaats precies lag, is niet bekend. Het zou in het tegenwoordige Spanje gelegen kunnen hebben. In elk geval lag Tarsis flink uit de buurt van Nineve. Als er een storm komt, kan de bemanning van de boot zichzelf alleen redden door Jona overboord te gooien. Na veel aarzeling doen ze dat. Maar Jona wordt gered: een grote vis slokt hem op. Vanuit de vis bidt hij tot God.
  2. In het tweede deel (hoofdstuk 3-4) krijgt Jona nog een keer het bevel om naar Nineve te gaan. Nu gehoorzaamt hij wel en profeteert dat de stad ten onder zal gaan. Daarna zoekt hij aan de oostkant van de stad een goede plek in de schaduw uit, zodat hij kon zien wat er met de stad zou gaan gebeuren. Maar de inwoners van Nineve komen tot inkeer en God spaart de stad. Wanneer Jona daar zijn teleurstelling over toont, wijst God hem terecht.

Ontstaan en schrijver

Het boek Jona is het vijfde boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Over Jona weten we niet veel meer dan wat er in het boek staat. Wie het boek Jona geschreven heeft is niet bekend. Wel wordt zijn naam ook genoemd in 2 Koningen 14:25. Die passage gaat over de tijd dat Jerobeam regeerde in Israël (achtste eeuw v. Chr.). Hoewel er geen zekerheid over bestaat, wordt vaak aangenomen dat het boek Jona geschreven is in een latere periode (vijfde-derde eeuw v. Chr.).