sluiten

delen op

Inleiding op Jona

Inhoud

Dit bekende bijbelboek is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jona. Het is geen profetie, maar een kort verhaal over een profeet. In hoofdstuk 2 vind je een gebed in de vorm van een psalm. Het verhaal zit helder in elkaar. Het thema van het boek is Gods onbeperkte macht en zijn grote vergevingsgezindheid, zelfs voor andere volken dan Israël. Door de kleinzieligheid van Jona komt dat nog eens extra goed naar voren. Het is goed mogelijk dat het boek bedoeld is om lezers te bemoedigen door het voorbeeld van Nineve: als God zelfs al genadig was voor deze heidense stad, dan toch zeker voor zijn eigen volk.In het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1-2) horen we dat Jona niet luistert naar een opdracht van God. Hij moet tegen de heidense stad Nineve profeteren, maar neemt de boot naar Tarsis. (Waar die plaats precies lag, is niet bekend. Het zou in het tegenwoordige Spanje gelegen kunnen hebben. In elk geval lag Tarsis flink uit de buurt van Nineve.) Als er een storm komt, kan de bemanning van de boot zichzelf alleen redden door Jona overboord te gooien. Na veel aarzeling doen ze dat. Maar Jona wordt gered: een grote vis slokt hem op. Vanuit de vis bidt hij tot God. In het tweede deel (3-4) krijgt Jona nog een keer het bevel om naar Nineve te gaan. Nu gehoorzaamt hij wel en profeteert dat de stad ten onder zal gaan. Daarna zoekt hij aan de oostkant van de stad een goede plek in de schaduw uit, zodat hij kon zien wat er met de stad zou gaan gebeuren. Maar de inwoners van Nineve komen tot inkeer en God spaart de stad. Wanneer Jona daar zijn teleurstelling over toont, wijst God hem terecht.Het boek Jona is het vijfde boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Over Jona weten we niet veel meer dan wat er in het boek staat. Wie het boek Jona geschreven heeft is niet bekend. Wel wordt zijn naam ook genoemd in 2 Kon. 14:25. Die passage gaat over de tijd dat Jerobeam regeerde in Israël (achtste eeuw v. Chr.). Hoewel er geen zekerheid over bestaat, wordt vaak aangenomen dat het boek Jona geschreven is in een latere periode (vijfde-derde eeuw v. Chr.).
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo