Inleiding op Micha

Inhoud van het bijbelboek Micha

Het boek Micha is genoemd naar de profeet die vermeld wordt in hoofdstuk 1:1. De profetieën in het boek zijn geen doorlopend verhaal. Sommige hebben de vorm van een discussie tussen Micha en andere profeten. De profeet Micha (zelf afkomstig uit het platteland) verkondigt de ondergang van de stad Jeruzalem. De stad wordt gestraft voor het onrecht dat er heerst. Niet alleen wordt er niet eerlijk met mensen omgegaan, ook op het gebied van de godsdienst gaat het niet goed. Micha gaat in tegen profeten die in dienst zijn van het hof in Jeruzalem. Zij verkondigen namelijk de redding van de stad.

Thema: goede tijden of slechte tijden?

Het belangrijkste thema van het boek is de spanning tussen de belofte van een goede tijd en de aankondiging van moeilijkheden. Micha verzet zich vooral tegen de bovenlaag van de bevolking: de grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en profeten. Deze mensen zijn onrechtvaardig geweest. De vraag die achter dit boek ligt, is of het gedrag van de Judeeërs er iets toe doet. Worden de beloften van God niet sowieso uitgevoerd? Micha's boodschap is dat de houding van mensen wel degelijk van belang is.

Indeling van Micha

  1. In het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1-3) lees je over de ondergang van Jeruzalem en over het onrecht en het gedrag van de bovenlaag van de bevolking. Je hoort ook de stemmen van de andere profeten - zij spreken Micha tegen.
  2. Het tweede deel (hoofdstuk 4-5) bevat aankondigingen van goede tijden in een situatie van ellende.
  3. De inhoud en vorm van het derde deel (hoofdstuk 6-7) lijken erg op die van het eerste. Het verschil is dat in het derde deel een heel volk aangesproken wordt.


Bij het boek Micha is het nog goed om te weten dat er een paar passages zijn die erg lijken op stukken in andere bijbelboeken. Zo lijkt hoofdstuk 4:1-3 op Jesaja 2:2-4. Andere parallellen liggen tussen hoofdstuk 3:10 en Habakuk 2:12 en ook tussen hoofdstuk 3:12 en Jerermia 26:18, de enige plaats buiten het boek zelf waar Micha uit Moreset wordt genoemd.

Ontstaan en schrijver

Het boek Micha is het zesde boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. In hoofdstuk 1:1 lezen we dat de profeet Micha afkomstig was uit het plaatsje Moreset. Hij profeteerde ergens tussen 750 en 700 voor Christus, waarschijnlijk in Jeruzalem. In die periode werd het koninkrijk Israël inclusief de hoofdstad Samaria veroverd door Assyrië, en werden Juda en Jeruzalem bedreigd. Sommige bijbelwetenschappers denken dat de tekst zoals we die nu kennen een aantal keer bewerkt is in de loop van de tijd. Het is niet precies te zeggen wanneer hij helemaal af was.