sluiten

delen op

Inleiding op Amos

Inhoud

De profeet Amos wordt in 1:1 al meteen vermeld. Naar hem is dit boek genoemd. Bij het lezen ervan kom je verschillende tekstsoorten tegen. Het grootste deel bestaat uit profetische voorspellingen en visioenen. In hoofdstuk 7:10-17 staat een kort verhaal over Amos en Amasja (een priester uit Betel). Het boek bevat ook een paar korte gedichten, bijvoorbeeld in 4:13 en 5:8-9. In de tekst komt vaak de formule 'spreekt/zegt de HEER' voor. Daarmee wordt benadrukt dat de profeet op gezag van God spreekt.Het belangrijkste thema van het boek is Gods veroordeling van Israël. Er nadert onheil. De reden daarvoor is dat recht en gerechtigheid in de samenleving verwaarloosd worden. De functie van het boek is de hoorders in ferme taal te confronteren met hun slechtheid en ze op te roepen tot een beter leven. In het eerste deel (hoofdstuk 1-6) is God de belangrijkste spreker. Dat deel begint met een serie oordelen over de volken in de buurt van Israël. Daarna gaat het vooral over het koninkrijk Israël zelf. Soms hoor je ook even iets over het koninkrijk Juda. In het tweede deel (hoofdstuk 7-9) komt de persoon van Amos duidelijker naar voren. Hij vertelt over de visioenen die hij gezien heeft. Het boek eindigt met een heilsprofetie over Israël.

Ontstaan en schrijver

Het boek Amos is het derde boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Met behulp van Am. 1:1 kun je uitrekenen dat Amos in het midden van de achtste eeuw (760-750 v. Chr.) als profeet aan het werk was. In 7:14 lees je dat hij veeboer en vijgenteler was. Hij kwam uit Tekoa, een plaats ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Die plaats lag in het koninkrijk Juda, maar de woorden van de profeet zijn vooral gericht tegen het noordelijke koninkrijk Israël. Sommige bijbelwetenschappers nemen aan dat de tekst zoals die nu voor je ligt nog een aantal keer bewerkt is. De laatste bewerkingen zouden gedaan zijn door een Judese schrijver, ergens na de Babylonische ballingschap (na 539 v.Chr.).
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo