Inleiding op 2 Koningen

Inhoud van het bijbelboek 2 Koningen

De boeken 1 en 2 Koningen vormen samen één lang verhaal. Meer over het hoofdthema van dit boek lees je in de inleiding op 1 Koningen

Indeling van 1 Koningen

Hoe zitten de boeken in elkaar? De eerste twee hoofdstukken van 1 Koningen horen eigenlijk nog bij 1 en 2 Samuel: je leest er over de laatste dagen van koning David. In het vervolg van 1 en 2 Koningen kun je drie delen onderscheiden.

  1. Het eerste deel (1 Koningen 3-11) beschrijft het koningschap van Salomo. Daarin lees je bijvoorbeeld over de wijsheid van Salomo en over de bouw van de tempel.
  2. Het tweede deel (1 Koningen 12 - 2 Koningen 17) gaat over de geschiedenis van Israël en Juda tot de verovering van Samaria (de hoofdstad van het koninkrijk Israël) door de Assyriërs.
  3. Het derde deel (2 Koningen 18-25) gaat over het koninkrijk Juda vanaf koning Hizkia tot de verovering van Jeruzalem (de hoofdstad van Juda) door de Babyloniërs. De verwoesting van de tempel in Jeruzalem en het wegvoeren van een groot deel van de Judese bevolking naar Babylonië zijn een dieptepunt in de geschiedenis van Israël.

Ontstaan en schrijver

De boeken 1 en 2 Koningen staan niet op zichzelf. De verhalen uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Samuel en Koningen vormen samen een lang verhaal over het volk van Israël. Veel bijbelwetenschappers denken dat deze bijbelboeken niet in één keer door één persoon geschreven zijn, maar dat ze stapje voor stapje zijn ontstaan. Er zitten heel oude stukken in, maar ook veel minder oude. Het schrijven is volgens hen al begonnen in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 v.Chr.) en werd afgesloten na de Babylonische ballingschap, in de tijd van de tweede tempel (na 515 v.Chr.). De namen van de schrijvers zijn niet bekend.