De wonderen van Jezus

Oude Testament

Al in het Oude Testament komen wonderen voor. Denk bijvoorbeeld aan de stok van Mozes en Aäron die in een slang verandert (Exodus 7:8-13) of aan het verhaal over Elia waarbij een altaar in brand vliegt zonder vuur te gebruiken (1 Koningen 18:22-39). Of het wonder van de weduwe van Sarfath waarbij de olie en het meel niet meer opraakten (1 Koningen 17). De wonderen laten zien dat Mozes en Elia door God waren gezonden. 

Wonderen van Jezus

Ook Jezus deed veel wonderen. Mensen werden van allerlei ziekten en kwalen genezen. Blinden gingen zien en doofstommen konden weer horen en spreken. Jezus wekte zelfs mensen op uit de dood! Water veranderde in wijn en met een paar broden en wat vissen kregen duizenden mensen te eten. Al die wonderen laten zien dat Jezus door God naar de mensen gezonden is. Petrus zegt in zijn toespraak in Handelingen dat je kunt zien dat Jezus van God kwam aan de grote daden, de wonderen en de tekenen die Jezus namens God deed (Handelingen 2:22).

Wonderen van de leerlingen van Jezus

De leerlingen van Jezus verrichtten ook wonderen. Zieken werden genezen en mensen werden van demonen bevrijd. Dit gebeurde om hun boodschap kracht bij te zetten. Op die manier zouden meer mensen Jezus gaan volgen. 

Geloof

De wonderen die Jezus en zijn leerlingen deden, hangen meestal samen met het geloof in de boodschap die Jezus brengt: wonderen gebeuren omdat mensen geloven (lees bijv. Marcus 5:25-34 en Marcus 10:47-52). Maar het omgekeerde geldt ook: een wonder werkt niet als de mensen niet geloven in Jezus en zijn boodschap. In Marcus 6:1-6 lezen we bijvoorbeeld dat Jezus in Nazaret weinig wonderen kon doen. De reden die daarvoor wordt gegeven, is het ongeloof van zijn plaatsgenoten.

Wonderen vandaag

Ook vandaag gebeuren er nog wonderen, omdat mensen bidden. Bijvoorbeeld voor genezing van een ziekte of een kwaal. Maar er zijn ook zoveel mensen die uit volle overtuiging en geloof bidden om een wonder, maar die toch ziek blijven. Waarom dit zo is, weten we (nog) niet. Wat uit de bijbel wel heel duidelijk wordt, is dat God een God van wonderen is. Er gebeurt niet altijd een wonder als je daarom vraagt. Maar één ding is zeker: bij God is het onmogelijke mogelijk!

Lees hier meer over wonderen.