sluiten

delen op

De wonderen van Jezus

Waarom wonderen?

Zowel de schrijver van het Marcusevangelie als de andere evangelisten vertellen uitgebreid over de wonderen die Jezus deed. Mensen werden van allerlei ziekten en kwalen genezen. Blinden gingen zien en doofstommen konden weer horen en spreken. Jezus wekte zelfs mensen op uit de dood! Water veranderde in wijn en met een paar broden en wat vissen kregen duizenden mensen te eten. Waarom al deze wonderen? Misschien denk je dat de bedoeling van dit indrukwekkende spektakel was dat mensen Jezus zouden gaan volgen. Maar dat lijkt toch niet zo te zijn, want als er mensen werden genezen, kregen ze telkens weer van Jezus te horen dat ze het niet door mochten vertellen. Waarom dan tóch al die wonderen?Je kunt in het boek Handelingen lezen dat Petrus een geweldige toespraak houdt in Jeruzalem, nadat de heilige Geest over de gemeente is gekomen. Daarin zegt hij dat Jezus door God naar de mensen gezonden is. Dat zie je aan de grote daden, de wonderen en de tekenen die Jezus namens God verricht heeft (Hand. 2:22). Door het beschrijven van al die wonderen willen de evangelieschrijvers dus onder andere zeggen dat Jezus in opdracht van God handelde. Ook in het Oude Testament komen wonderen voor. Denk bijvoorbeeld aan Mozes en Aäron die een stok in een slang laten veranderen (Ex. 7:8-13) of aan Elia die een altaar in brand laat vliegen zonder vuur te gebruiken (1 Kon. 18:22-39). Net als de wonderen waarover we in de evangeliën lezen, tonen deze aan dat Mozes en Elia door God gezonden waren om een opdracht te vervullen. In het Nieuwe Testament waren wonderen niet alleen een kenmerk van Jezus, maar ook van zijn leerlingen. Op hun reizen genazen zij zieken en bevrijdden zij mensen van demonen om hun boodschap kracht bij te zetten.De wonderen die Jezus en zijn leerlingen deden, hangen meestal samen met het geloof in de boodschap die Jezus brengt: wonderen gebeuren omdat mensen geloven (lees bijv. 5:25-34 en 10:47-52). Maar het omgekeerde geldt ook: een wonder werkt niet als de mensen niet geloven in Jezus en zijn boodschap. In Marc. 6:1-6 lezen we bijvoorbeeld dat Jezus in Nazaret weinig wonderen kon doen. De reden die daarvoor wordt gegeven, is het ongeloof van zijn plaatsgenoten. En hoe zit het vandaag de dag met wonderen? Nog steeds hoor je regelmatig dat er wonderen gebeuren, omdat mensen hebben gebeden voor genezing van een ziekte of een kwaal. Maar er zijn ook zoveel mensen die uit volle overtuiging en geloof bidden om een wonder, van wie het gebed niet wordt verhoord. Hoe kan dat dan? Daar kunnen we geen sluitend antwoord op geven. Wat uit de bijbel wel heel duidelijk wordt, is dat God een God van wonderen is en dat hij soms heel eenvoudige mensen gebruikt om een wonder te doen. Je krijgt niet de garantie dat er altijd een wonder gebeurt als je daarom vraagt. Maar één ding is zeker: bij God is het onmogelijke mogelijk!
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo