De brief aan Filemon

Inhoud van het bijbelboek Filemon 

De brief aan Filemon is gericht aan een zekere Filemon en aan de gemeente die bij hem thuis bij elkaar komt. Filemon was waarschijnlijk een rijke man. Zijn huis was in ieder geval groot genoeg om er een christelijke gemeente in te hebben (je moet dan denken aan zo'n 25 à 30 mensen). Bovendien was Filemon rijk genoeg om slaven te hebben.

Deze brief van Paulus is persoonlijk van toon. De brief behandelt een heel concreet probleem: Onesimus, een slaaf van Filemon, is weggelopen. Hij is naar Paulus gevlucht en heeft zich daar inmiddels bij de christelijke gemeente aangesloten. Paulus probeert Filemon ervan te overtuigen dat hij Onesimus weer bij zich moet nemen, als slaaf, maar ook als lid van de gemeente van Christus.

Misschien valt er nog iets meer te zeggen over Onesimus. Uit hoofdstuk 1:18 en 19 zou je kunnen opmaken dat Onesimus geld van Filemon gestolen heeft. In de Romeinse tijd was er een regel dat slaven die iets misdaan hadden, mochten vluchten. Ze konden dan iemand opzoeken die een goed woordje voor hen kon doen bij hun meester. Anders liepen ze het risico afgeranseld te worden. Het was dan niet de bedoeling van de slaaf om echt te ontsnappen, maar om mishandeling te voorkomen. Misschien heeft Onesimus Paulus daarom opgezocht. Hij wist natuurlijk dat zijn meester respect voor Paulus had.

Ontstaan

Waarschijnlijk is deze brief rond het jaar 55 in Efeze geschreven.

Schrijver

De apostel Paulus is de schrijver van deze brief.