De brief aan de Filippenzen

Inhoud van de brief aan de Filippenzen

Deze brief is oorspronkelijk geschreven aan de christelijke gemeente in Filippi. De stad Filippi lag in de Romeinse provincie Macedonië, in het noorden van Griekenland.

Indeling van Filippenzen

De brief heeft eigenlijk twee belangrijke bedoelingen: 

  1. De eerste is dat Paulus het contact met de Filippenzen wil onderhouden. Omdat hij in de gevangenis zit, kan hij zelf niet naar Filippi komen. Daarom stuurt hij een brief.
  2. De tweede bedoeling van de brief is dat Paulus de Filippenzen wil bedanken voor het geld dat hij van hen heeft gekregen. Met deze woorden van dank begint Paulus zijn brief. Maar al snel gaat hij over op zijn eigen situatie in de gevangenis. Ook prijst hij de Filippenzen voor de manier waarop ze omgaan met hun geloof. Hij roept ze op dat te blijven doen en eensgezind te zijn, ook al kan hij niet langskomen. Door tegenstanders moeten ze zich niet van de wijs laten brengen. Verder vertelt hij dat hij zijn medewerkers Timoteüs en Epafroditus naar Filippi wil sturen.

Je zult zien dat de toon van de brief in hoofdstuk 3 ineens verandert. Was de brief tot nu toe vriendelijk van toon, in de hoofdstukken 3 en 4 haalt Paulus opeens fel uit naar de 'vijanden van het kruis van Christus' (hoofdstuk 3:18). Sommigen zeggen dat je daaraan kunt zien dat de brief aan de Filippenzen eigenlijk uit twee losse brieven bestaat die later zijn samengevoegd - de eerste brief vriendelijk, de tweede streng. Anderen zeggen dat de hoofdstukken 3 en 4 wel bij de eerste twee hoofdstukken van de Filippenzenbrief horen, als ernstige waarschuwing tegen de invloed van tegenstanders. Daar heeft Paulus het in hoofdstuk 1:28 ook al even over. Je kunt de hoofdstukken 3 en 4 dus ook als een verdere uitwerking van hoofdstuk 1 zien. Aan het slot van de brief vind je, net als in de meeste andere brieven van Paulus, een aantal praktische mededelingen en een slotgroet.

Ontstaan

Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis. Het is niet helemaal duidelijk waar Paulus gevangenzat. Sommigen denken aan Efeze, anderen aan Rome. Het is niet duidelijk wanneer de brief geschreven is.

Schrijver

De brief aan de Filippenzen is geschreven door de apostel Paulus.