Wat is vergeving? - Waarom is dat belangrijk?

Vergeving: een centraal thema

Vergeving is een centraal thema in de christelijke godsdienst. In de Bijbel gaat het vaak over vergeving: over vergeving tussen mensen onderling, en vergeving tussen de mens en God. Ze zijn beide belangrijk en eigenlijk niet los van elkaar te zien. Maar eerst dit, wat betekent vergeving precies?

Wat is vergeving?

Het woordenboek van Van Dale heeft het over vergiffenis schenken: iemand (iets) vergeven. Het woord 'schenken' is hierbij belangrijk. Je geeft het aan de ander, zonder dat die het verdient. Een ander woord voor vergeving is kwijtschelding. Waar sprake is van schuld, en dat is bij vergeving zo, wordt die schuld teniet gedaan: kwijtgescholden. Het gevolg is dat je de ander daar niet langer mee lastigvalt of aan herinnert. Doe je dat wel, dan is je geschenk eigenlijk zonder waarde.

Vergeving in het Onze Vader

In het Bijbelboek Matteüs leert Jezus zijn discipelen hoe ze moeten bidden. Dit gebed, dat bekend staat als het Onze Vader, wordt tot vandaag de dag in veel kerken en gezinnen gebeden. Het bevat deze zin: 'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.' Vergeving tussen God en mensen en tussen mensen onderling staan met elkaar in verband. Het één kan niet zonder het ander. (Zie Matteüs 6:14-15 en Marcus 11:25.)

Jezus en vergeving

Dit zien we ook terug in Matteüs 18:23-35: hier vertelt Jezus een gelijkenis. Het gaat over een koning die wil dat zijn dienaren hun schulden aan hem terugbetalen. Hij laat ze één voor één bij zich komen. Eén van hen heeft heel veel schuld, en smeekt de koning om geduld. De koning krijgt medelijden met hem, en hij hoeft niets meer terug te betalen! Als de man echter buiten staat en iemand tegen het lijf loopt van wie hij nog een kleine som geld krijgt, is hij niet te vermurwen. Hij eist onmiddellijk zijn geld op. Maar de koning komt dit te weten, en zet de man dan in de gevangenis totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald. God wil dat je anderen van harte vergeeft, zoals ook God je van harte wil vergeven!

Schuldig naar God

Is er tussen God en mensen dan ook sprake van schuld? Ja! Door onze zonden, onze verkeerde daden, schaden we onze medemensen, de aarde en uiteindelijk ook onszelf. Ieder mens is gemaakt naar het beeld van God. Schaad je een ander mens, dan zondig je daarmee tegen God. Ook als we in ons leven voorbij gaan aan God, geen rekening met God houden, is dat zonde tegen God.