Moet je altijd vergeven? | Wat is daar voor nodig?

Volgens de Bijbel moet je tot in het oneindige bereid zijn om een ander te vergeven. 'Hoe vaak moet ik vergeven?', vraagt Petrus aan Jezus, 'wel zeven keer?' 'Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer.' (Matteüs 18:21-22). Het getal zeven wordt hier niet voor niets gebruikt. In de Bijbel staat zeven symbool voor voltooiing, of volheid.

Maar vergeving is niet makkelijk. Integendeel! Er zijn situaties te bedenken waarin het vreselijk moeilijk is om te vergeven. Denk aan een slachtoffer van een verkrachting, of iemand die jarenlang mishandeld is door zijn of haar partner. Kun je dan zomaar vergeven? Is dat niet veel te veel gevraagd?

Wat is er nodig?

De Bijbel zegt dat het nodig is dat je belijdt, dus toegeeft, dat je (ernstige) fouten hebt gemaakt. Zo staat er (in 1 Johannes 1:9) dat als wij onze zonden eerlijk aan God vertellen, God ons zal vergeven. Hier gaat het om vergeving tussen God en mensen, maar hetzelfde geldt voor vergeving tussen mensen. Toegeven dat je fout zit, is een voorwaarde om vergeven te worden. Als de dader van een misdrijf ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan, is er niets te vergeven.

Jezelf bevrijden

Maar ook als iemand wel schuld belijdt, is het voor de andere partij niet altijd mogelijk om gelijk te vergeven. Soms moet vergeving 'groeien' en is daar (veel) tijd voor nodig. Als het te moeilijk is om te vergeven, kan het goed zijn om erover te praten. Als je dat doet, komt er meer ruimte in je hart om misschien toch tot vergeving te komen.

Dat is namelijk wel nodig. Anders groeit er wrok en bitterheid, en word je van binnen helemaal in beslag genomen door wat jou is aangedaan. Dat is niet goed voor jezelf. Het is belangrijk dat je je daarvan bevrijdt.

Herstel?

Vergeving betekent niet altijd dat een relatie (tussen dader en slachtoffer) ook hersteld wordt. In veel gevallen is dat niet mogelijk, omdat er simpelweg teveel gebeurd is. Herstel is iets dat in ons leven niet altijd wordt bereikt, maar wat pas mogelijk wordt op de nieuwe aarde.