sluiten

delen op

Wat is Hemelvaartsdag?

Op de 40ste dag na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Dit feest heeft, anders dan zoals Pasen en Pinksteren, geen wortels in het Oude Testament, waarmee het toch nauw verbonden is. Het gaat terug op een nieuwtestamentische gebeurtenis.

Historische achtergrond van Hemelvaartsdag

Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, verschijnt hij geregeld aan zijn discipelen. Daarbij geeft hij hen verdere uitleg over de kern van de boodschap die hij in de drie voorgaande jaren verkondigd had: het Koninkrijk van God. Ook instrueert hij hen met betrekking tot hun taak in de wereld als er een einde komt aan zijn verschijningen en zij de Heilige Geest zullen ontvangen. Op de 40ste dag na Pasen neemt hij hen mee naar de Olijfberg. Hij vat hun opdracht nog even kort samen en terwijl hij met hen praat en hen zegent, wordt hij van de aarde opgenomen. Terwijl ze hem nastaren in de lucht, wordt hij aan hun blik onttrokken door een wolk.

Betekenis voor de kerk

De betekenis van dit feest is veelzijdig. Je kunt het op drie manieren benaderen:

1. Een opdracht aan de kerk

Vlak voor zijn hemelvaart geeft Jezus aan zijn volgelingen een opdracht: hij wil dat alle mensen het evangelie horen om gered te worden van hun zonden. Zijn volgelingen moesten vreugde- en vredeboden zijn om, te beginnen Jeruzalem, alle volken het goede nieuws te brengen.

2. Belofte voor de kerk

Jezus is naar de hemel gegaan als onze 'voorloper' (). Door het geloof is ons hart nu al met de hemel verbonden, waardoor we (soms) al iets van de hemelse rust mogen ervaren.

3. Hoop voor de wereld

Terwijl zijn volgelingen Jezus verbluft nastaren, zijn er plotseling engelen die zeggen, dat Jezus op dezelfde wijze zal terugkeren. Dat is de hoop van het christendom: Jezus zal terugkomen  om het werk dat hij begon – de aarde te bevrijden – af te maken: hij komt terug om de aarde te vervullen met gerechtigheid en vrede.

Kerkelijke viering

Er is al een geschrift uit de vijfde eeuw dat er zoiets als Hemelvaartsdag gevierd wordt. Vanaf de middeleeuwen is het in ieder geval zeker dat Hemelvaart een echte feestdag was. De priesters hielden in die tijd de nacht voor Hemelvaart een wake.
Veel kerken hebben op Hemelvaartsdag een kerkdienst waarin (in de protestantse) kerk vooral de opdracht centraal staat: de taak om het evangelie door te geven.

Volksgebruiken

Tijdens de middeleeuwen werden er ook andere tradities ontwikkeld. Zo werd de eerste fruitoogst van het seizoen om Hemelvaartsdag gezegend. in Engeland werd zelfs een optocht, een soort fruitcorso georganiseerd.
Een nog steeds levende traditie is het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. In alle vroegte worden natuurwandelingen gehouden. In het verdere verleden stonden mensen al om 3 uur ‘s nachts naast hun bed om met blote voeten door het natte gras te lopen. Tegenwoordig worden de wandelingen op een iets later tijdstip georganiseerd.

Inmiddels is het ook traditie om op Hemelvaartsdag jaarmarkten en braderieën te organiseren, net als allerlei festivals, die uiteindelijk helemaal niets met de hemelvaart van Jezus te maken hebben.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo