Wat is Hemelvaartsdag?

Op de 40ste dag na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Dit feest heeft, anders dan zoals Pasen en Pinksteren, geen wortels in het Oude Testament, waarmee het toch nauw verbonden is. Het gaat terug op een gebeurtenis in het Nieuwe Testament. 

Hemelvaartsdag in de Bijbel

De gebeurtenis die we herdenken tijdens Hemelvaartsdag staat in het boek Handelingen 1. Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, verschijnt hij regelmatig aan zijn discipelen. Hij geeft hen meer uitleg over de kern van de boodschap die hij in de drie jaar daarvoor vertelt heeft: het Koninkrijk van God. Hij geeft hen ook instructies over hun taak in de wereld als Jezus niet meer bij ze zal zijn en ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Op de 40ste dag na Pasen neemt hij de discipelen mee naar de Olijfberg. Hij vat hun opdracht nog even kort samen en terwijl hij met hen praat en hen zegent, wordt hij van de aarde opgenomen. Terwijl ze hem nastaren in de lucht, wordt hij aan hun blik onttrokken door een wolk.

Betekenis voor de kerk

Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag voor de kerk? 

1. Opdracht: vertel het evangelie aan alle mensen

Vlak voor zijn hemelvaart geeft Jezus aan zijn volgelingen een opdracht: hij wil dat alle mensen het evangelie horen om gered te worden van hun zonden. Zijn volgelingen moesten brengers van vrede en vreugde zijn om alle volken het goede nieuws te brengen.

2. Belofte: Jezus gaat voor ons uit

Jezus is naar de hemel gegaan als onze 'voorloper'. Door het geloof is ons hart nu al met de hemel verbonden, waardoor we (soms) al iets van de hemelse rust mogen ervaren.

3. Hoop voor de wereld

Terwijl zijn volgelingen Jezus verbluft nastaren, zijn er plotseling engelen die zeggen dat Jezus op dezelfde manier zal terugkeren. Dat is de hoop van het christendom: Jezus zal terugkomen om het werk dat hij begon – de aarde te bevrijden – af te maken: hij komt terug om de aarde te vervullen met gerechtigheid en vrede.

Hoe wordt dit feest gevierd?

Er is al een geschrift uit de vijfde eeuw dat er zoiets als Hemelvaartsdag gevierd wordt. Vanaf de middeleeuwen is het in ieder geval zeker dat Hemelvaart een echte feestdag was. De priesters hielden in die tijd de nacht voor Hemelvaart een wake.
Veel kerken hebben op Hemelvaartsdag een kerkdienst waarin (in de protestantse) kerk vooral de opdracht centraal staat: de taak om het evangelie door te geven.