Wat is Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha dichtbij de stad Jeruzalem. Jezus stierf volgens de Bijbel aan een kruis, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood was veroordeeld. Dit was op aandrang van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. 

Wat gebeurde er op Goede Vrijdag?

Tussen acht en negen uur 's ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee moordenaars in. Rond het middag uur wordt het dan donker op de hele aarde, tot 15.00 uur, wanneer volgens het Nieuwe Testament Jezus sterft. De aarde schudt en het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. Tegen de avond gaat een man met de naam Josef van Arimatea naar Pontius Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te begraven. Jezus wordt in een graf gelegd, dicht bij de heuvel Golgotha. Deze gebeurtenissen worden beschreven in alle vier nieuwtestamentische evangeliën.

Goede Vrijdag in het Oude Testament

Niet veel mensen zijn zich er van bewust, maar deze dag is verbonden aan een van oorsprong Joods feest: Pesach. In de Bijbel wordt duidelijk het verband tussen Jezus en het 'paaslam' gelegd: “ons pesachlam, Christus, is geslacht” (1 Korintiërs 5:7). Dat beeld gaat terug naar de tijd dat de Joden als slaven in Egypte onderdrukt werden. Lees hier verder over Pesach...

De dood van Jezus wordt in het Nieuwe Testament gezien als een offer voor de vergeving van de zonden. Dat zou de reden kunnen zijn dat deze dag toch een ‘goede’ vrijdag is geworden. Andere bronnen zien die naam als een verbastering van “Gods vrijdag”.

Hoe wordt Goede Vrijdag gevierd?

Goede Vrijdag wordt in de protestantse kerk gevierd met een kerkdienst. De dienst heeft dan vaak een heel ingetogen karakter. In de Rooms Katholieke en Orthodoxe tradities zijn er wel uitgebreide liturgieën voor deze dag. Bovendien is het in de Katholieke kerk een vastendag, waarop geen vlees, maar wel vis gegeten wordt. Volgens sommigen, omdat het Griekse woord voor vis (ichthus) in het Grieks ook een acroniem is voor Jezus Christus, God Zoon, Verlosser.

In Nederland bestaat de traditie om op deze dag de Mattheüs Passion van Bach uit te voeren, waarin het lijdensverhaal muzikaal verteld wordt.