Waarom is God onzichtbaar?

Geloven zou toch veel makkelijker zijn als God zich gewoon laat zien? De Bijbel toont dat een face-to-face ontmoeting met God geen optie is en waarom. God speelt voor ons gevoel misschien verstoppertje, maar hij wil wel graag gevonden worden. Zijn voeten steken vaak net onder het gordijn vandaan.

We zijn niet de enigen die soms moeite hebben met de onzichtbaarheid van God. Mozes wil de Heer ook graag eens een keer zien, maar het blijkt een ingewikkelde vraag (Exodus 33). God besluit in te gaan op het verlangen van zijn vriend, maar hij doet wel zijn hand voor de ogen van Mozes in het voorbij gaan. Mozes kan daarom bij het vertrekken van God alleen zijn achterkant zien. Best complex toch? 

Toch is dit niet voor niets. Probeer maar eens te bedenken wat er gebeurt als een engel zichzelf laat zien aan mensen. Mensen vallen in reactie als dood neer op de grond en zijn bang te sterven. En dat is niet zo gek gedacht, er is namelijk een simpele reden waarom we God nu nog niet vol in het gezicht kunnen zien. We zouden stomweg doodvallen bij het zien van zijn heerlijkheid (Hebreeën 12:29, 1Timoteüs 6:16, Deuteronomium 4:12).

Als God dus iets van zichzelf wil laten zien dan moet hij zichzelf beperkingen opleggen om echt dichtbij te kunnen komen. God wil ons sparen en daarom verschijnt hij nu eens in de gedaante van een brandende braamstruik, dan weer in een wolkkolom of een windvlaag. Je zou kunnen stellen dat God iemand is die vooral achter de schermen werkt. De profeet Jesaja zegt bijvoorbeeld over God: ‘Voorwaar u bent een God die zich verborgen houdt’ (Jesaja 45:15). Dat wil niet zeggen dat God er niet is. Denk maar aan de wind, je kunt de wind niet zien maar het effect van de wind bijvoorbeeld wel waarnemen in het bewegen van de boomtoppen.

Jezus, het beeld van God
Maar er is gelukkig meer te ontdekken van God. In de Bijbel ontmoeten we namelijk ook Jezus, de zoon van God. En je zou kunnen zeggen ‘zo vader, zo zoon’. Jezus zelf zegt: ‘Wie mij heeft gezien, die heeft de vader gezien’ (Johannes 14:9). God krijgt in de gedaante van Jezus een gezicht en een lichaam. Een persoon die je kunt zien en aanraken. Jezus is God in vlees en bloed, vol van genade en waarheid (Johannes 1:18).