Iedereen komt toch in de hemel?

Een jongen stak zijn vinger op in de klas en riep: ‘Meester, komt iedereen in de hemel?’ De docent keek even voor zich uit en antwoordde met een knipoog: ‘Nou, als je er echt niet heen wilt, dan hoef je niet.’ 

De vraag stellen is makkelijker dan ‘m beantwoorden. Dat blijkt ook uit het feit dat christenen door de eeuwen heen van mening zijn blijven verschillen over het juiste antwoord. Kort door de bocht gezegd zou je de reacties kunnen terugbrengen tot drie type antwoorden:

1.    Nee, niet iedereen gaat naar de hemel
Veel gelovigen zijn er duidelijk over; je  kunt alleen via persoonlijk geloof door Jezus bij God komen. Bijbelteksten die hierbij vaak aangehaald worden zijn: Johannes 14:6 en Handelingen 4:12. In deze benadering ligt er een groot accent op de noodzaak van een individuele keuze. Ieder mens moet in dit leven een keuze maken om bij God te willen horen, ja of nee. De keuze ‘nee’ betekent dat je kiest voor de hel. Wat de hel dan weer precies is daar wordt trouwens ook weer heel verschillend over gedacht.

2.    Ja, iedereen gaat naar de hemel
Mensen die dit geloven wijzen op de reikwijdte van Gods liefde. God heeft door Jezus beslissend en universeel ten behoeven van heel de mensheid gehandeld. In deze benadering ligt er veel nadruk op het collectief. God redt de hele wereld, en dus alle mensen. De theologische term die vaak gebruikt wordt voor deze zienswijze is ‘alverzoening’. 
Bijbelteksten die hierbij vaak aangehaald worden zijn: 1Timoteüs 4:10, 1Johannes 2:2 en Kolossenzen 1:15-20

3.    Ik weet het niet, misschien is er een tweede kans?
De derde groep mensen neemt een tussenpositie in omdat ze het niet weten. Er wordt geworsteld met allebei de bovenstaande posities. De meeste christenen geloven in de exclusieve positie van Jezus. Maar als er een keuzemoment moet zijn, hoe zit het dan met alle mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord? Of mensen die door hun cultuur een andere religie aanhangen? Hebben zij gewoon pech gehad? 

Anderzijds voelt een God die iedereen ‘zomaar’ toelaat in de hemel ook onrechtvaardig. Je kunt mensen die enorme gruweldaden hebben gepleegd toch niet zomaar welkom heten? Er zijn daarom theologen die geloven dat je na je dood nog wel een tweede kans krijgt om in God te gaan geloven, maar dat er dan wel een periode van spijt en loutering moet volgen.