Het koninkrijk van de hemel

Koninkrijk van de hemel? 

Het ‘koninkrijk van de hemel is hetzelfde als het ‘koninkrijk van God’. Matteüs gebruikt Joodse taal: joden spreken de naam van God niet uit, en zeggen daarom ‘koninkrijk van de hemel’. 

Beelden van het koninkrijk

In het evangelie volgens Matteüs vertelt Jezus overal waar hij komt dat het koninkrijk nabij is. Het is al aanwezig, maar het is nog klein. Jezus vergelijkt het koninkrijk met:

- een mosterdzaadje dat je in de grond stopt: het is een klein zaadje en je ziet de plant die eruit zal komen nog niet, maar het zal uitgroeien tot een enorme plant (Matteüs 13:31-32).

- zuurdesem. Dat is een soort gist dat in brooddeeg zit, waardoor het brood gaat rijzen (Matteüs 13:33). In het begin is het brooddeeg nog klein en compact, maar door het zuurdesem zal het steeds groter worden. 

Het koninkrijk is net als een plant in een zaadje en als zuurdesem in brooddeeg. Uiteindelijk zal het koninkrijk 'uitgroeien' en 'rijzen' tot iets groots. In het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen, het ‘Onze Vader’ staat: ‘Laat uw koninkrijk komen’. Als Jezus terugkomt, zal Gods rijk komen en zal er vrede zijn. De hemel op aarde zeg maar. 

Nog niet helemaal

De verhalen in het Nieuwe Testament zijn voortekenen van dat koninkrijk. Het koninkrijk is er al door de komst van Jezus en door de heilige Geest aan alle mensen die geloven. Maar nog niet iedere zieke wordt genezen, er is nog steeds oorlog en hebben mensen honger. Als Jezus terugkomt naar deze wereld, zal het koninkrijk er echt helemaal zijn. Tot die tijd kunnen we hoop hebben door de woorden van Jezus: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20).