sluiten

delen op

Het koninkrijk van de hemel

Typisch Joods

In de hele bijbel, maar vooral in de evangeliën, hoor je vaak spreken over het koninkrijk van God. In het evangelie volgens Matteüs vertelt Jezus overal waar hij komt dat het koninkrijk nabij is. Matteüs zegt meestal 'koninkrijk van de hemel', terwijl de andere evangelisten vaker spreken over 'koninkrijk van God'. Dat heeft ermee te maken dat Matteüs graag typisch Joodse taal gebruikt. Joden mogen de naam van God niet uitspreken, en daarom zeggen ze 'koninkrijk van de hemel' in plaats van 'koninkrijk van God', maar het betekent hetzelfde.Al langgeleden is aan de Joden beloofd dat ooit het koninkrijk zou aanbreken. Jezus (en eerder Johannes de Doper) komt met dezelfde boodschap, maar vertelt er iets nieuws bij: het koninkrijk is nabij. Sterker nog: het is er nu al! Jezus gebruikt verschillende beelden om duidelijk te maken hoe het precies zit met dat koninkrijk. Hij vergelijkt het met een mosterdzaadje dat je in de grond stopt: het is een klein zaadje en je ziet de plant die eruit zal komen nog niet, maar het zal uitgroeien tot een enorme plant (13:31-32). Hij vergelijkt het koninkrijk ook met zuurdesem. Dat is een soort gist dat in brooddeeg zit, waardoor het brood gaat rijzen (13:33). In het begin is het brooddeeg nog klein en compact, maar door het zuurdesem zal het steeds groter worden. Jezus bedoelt hiermee dat het koninkrijk al in deze wereld aanwezig is, net als een plant in een zaadje en als zuurdesem in brooddeeg. Uiteindelijk zal het koninkrijk 'uitgroeien' en 'rijzen' tot iets groots. Het koninkrijk van de hemel staat tegenover de aardse koninkrijken. Wanneer Jezus in de woestijn op de proef wordt gesteld door de duivel, krijgt hij alle koninkrijken van de wereld te zien: ze zien er schitterend uit met al hun pracht en praal. De duivel belooft Jezus dat hij dit allemaal mag hebben als hij de duivel aanbidt. Maar Jezus kiest ervoor alleen God te aanbidden. Hij kiest dus voor het koninkrijk van God in plaats van voor de koninkrijken van de wereld.Jezus en Johannes vertelden dat het koninkrijk van de hemel (of het koninkrijk van God) snel zou komen. Maar toen Jezus stierf vervloog die hoop bij veel mensen. De boodschap van de opstanding van Jezus bracht het koninkrijk weer dichterbij. Toch weten wij nu, zo'n tweeduizend jaar later, dat het nog niet helemaal werkelijkheid is geworden. Maar wat is dan het koninkrijk van de hemel of van God? We bidden vaak in het 'Onze Vader': 'Laat uw koninkrijk komen'. Het geloof in de komst van het koninkrijk hangt samen met het geloof in de wederkomst van Jezus: als hij terugkomt, zal Gods rijk wereldwijd doorbreken en zal er vrede zijn. De hemel op aarde zou je kunnen zeggen. Maar zover is het nog niet. De verhalen die je leest in het Nieuwe Testament zijn voortekenen van dat koninkrijk. Aan de ene kant is het koninkrijk er dus al door de komst van Jezus en door de uitstorting van de heilige Geest. Maar nog niet iedere zieke wordt genezen en nog steeds zijn er oorlogen en hebben er mensen honger. Als Jezus terugkomt naar deze wereld, pas dan zal het koninkrijk helemaal realiteit zijn. En tot die tijd gelden de woorden van Jezus aan het einde van het evangelie volgens Matteüs: 'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (28:20).
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo