Genade | Wat is genade?

Genade is dat je iets krijgt wat je eigenlijk niet verdient, een geschenk. Welke geschenken zijn dit dan? 

Gods genade

Het woord genade komt van het Griekse woord charis, dat letterlijk ‘geschenk’ betekent. Genade is dus een geschenk dat God aan de mensen geeft. Zomaar, gratis. Zelfs zonder dat mensen erom vragen of het verdienen. 
Gods liefde voor de mensen en zijn medelijden zorgt ervoor dat Hij mensen goede dingen geeft. In de Bijbel in Gewone Taal staat het woord genade daarom vertaald met: 'goedheid' of 'goed zijn voor iemand'. Lees daarover hier meer.

Bevrijd en verlost

God liet Israël merken dat Hij van hen hield, door hen te bevrijden uit slavernij. ‘God zag hoe de Israëlieten leden, en trok zich hun lot aan’ - Exodus 2:25. God doet iets aan de situatie, omdat Hij het hem iets doet. Hij is liefdevol en barmhartig, en vanuit die liefde bevrijdt God het volk. Dat is genade.  

Vandaag de dag zijn mensen vooral slaaf van zonde, van (gevoelens van) schuld, schaamte of angst. Zij zijn daardoor niet vrij. God laat de mensen zijn genade zien, door hen hiervan te bevrijden. Omdat God zegt: ‘Ik houd van je: daarom vergeef Ik je, daarom bevrijd Ik je,’ kunnen mensen in vrijheid leven. Dat is genade. 

In het Westen ligt nadruk op vergeving van schuld, dat de dingen die we verkeerd doen worden vergeven. Maar genade is bijvoorbeeld ook het ontvangen van vrijheid zodat je niet meer als slaaf van bepaalde zondige gewoonten of van wat dan ook hoeft te leven. Het betekent ook dat God ons bevrijdt van schaamte en wil beschermen tegen kwaad.

Grace en Mercy

In het Nederlands kennen wij alleen het woord genade, maar in het Engels zijn hier twee woorden voor: grace en mercy. Genade ontvangen, betekent twee dingen:

1         Je krijgt iets niet wat je wel hebt verdiend ('mercy'): straf voor fouten die je hebt gemaakt

2         Je krijgt iets wel wat je niet hebt verdiend ('grace'): vergeving, bescherming, bevrijding, je mag bij God horen.