Christenvervolging: wat moet je ermee?

Ieder jaar presenteert stichting Open Doors hem weer: de Ranglijst Christenvervolging. In Nederland beseffen we het niet altijd, maar overal ter wereld worden er tientallen miljoenen christenen vervolgd – omdat ze in God geloven.

Wat is christenvervolging?

Christenen die vanwege hun geloof in God gediscrimineerd of achtergesteld worden, moeten zich aan bepaalde regels houden waar anderen zich niet aan hoeven te houden en kunnen worden gearresteerd, gemarteld of vermoord. Vaak vervolgt de overheid christenen, zoals in Noord-Korea, Eritrea en Iran, maar er is ook sprake van christenvervolging binnen kleinere context zoals families. Zo wordt het bijvoorbeeld binnen islamitische families vaak als schande gezien als je als moslim christen wordt.

Christenvervolging in de Bijbel

Christenen worden al vervolgd sinds het ontstaan van het christendom, met Pinksteren. Zo lezen we van Stefanus dat hij wordt gestenigd vanwege zijn geloof, en weten we ook van Paulus dat hij, voordat hij in Christus begon te geloven, zelf actief christenen vervolgde. Jezus kondigde het zelf al aan: ‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen’ (Johannes 15:20).

In de Bijbel wordden de gelovigen vaak opgeroepen om moed te blijven houden, ondanks vervolging: ‘Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden om uw goede daden. Dat is uw roeping: ook Christus heeft, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem’ (1 Petrus 2:20-21)God zal daarvoor de kracht geven. ‘We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Christus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt’ (2 Korintiërs 4:9-10).

Wat kan ik doen tegen christenvervolging?

  • Allereerst is het goed om je bewust te worden van de christenvervolging op de wereld. Op de website van Open Doors kun je een poster aanvragen die de wereldwijde christenvervolging in kaart brengt. Lees ook eens dit artikel op Visie.
  • Vervolgens kun je de vervolgde christenen aan God opdragen door voor ze te bidden. Open Doors en ook Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) delen persoonlijke verhalen van slachtoffers, zodat je concreet voor iemand en zijn of haar situatie kunt bidden. Verdiep je eens in zo’n verhaal, laat je inspireren en bemoedigen door het vaak rotsvaste geloof van de vervolgde christenen.
  • Vergeet ook niet voor de vervolgers te bidden, zoals Jezus in zijn Bergrede zegt: ‘Heb jullie vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen’ (Matteüs 5:44).
  • Ten slotte kun je organisaties die op de bres staan voor vervolgde christenen – zoals Open Doors en SDOK – financieel steunen.