Bemoedigende bijbelteksten

Waar vul jij je gedachten mee? ‘Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient,’ staat er in Filippenzen 4:8. Hoe doe je dat beter dan door bemoedigende bijbelteksten te lezen? In de Bijbel staan veel bemoedigende bijbelteksten. Bijvoorbeeld dat God altijd bij ons is, waar we ook zijn, en welke situatie we ook meemaken. Bijbelteksten die gaan over angst en moed, over liefde en verdriet. Bijbelteksten over trouw en vreugde, dankbaarheid en de toekomst. Voor elke situatie is wel een bemoedigende bijbeltekst te vinden!

Bijbelteksten over hoop

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. - Jesaja 40:31

Moet je door het water gaan - ik ben bij je;
of door rivieren - je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien. - Jesaja 43:2 

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. - Jozua 1:9  

De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.- Deuteronomium 31:8 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. - Matteüs 11:28 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. - 2 Korintiërs 1:3-4   

Bijbelteksten over de liefde

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. 1 Korintiërs 13:4-5 

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. - Psalm 143:8 

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.- Spreuken 3:3-4

Meer weten?  

Op Dagelijke Broodkruimels vind je nog meer mooi vormgegeven bijbelteksten: ter bemoediging, bij overlijden, bij ziekte, of over de liefde.

Ook op de website Daily Verses staan veel mooie teksten op categorie verzameld.