Begraven of cremeren: wat is bijbels?

'Toen mijn dochter overleed na een verkeersongeluk hebben we haar gecremeerd. Sommige mensen zeiden: Mag dat wel van God?' Het kan een pijnlijke uitspraak zijn als je heel bewust voor een crematie hebt gekozen. In de kerk zijn we het gewend om onze overleden geliefden te begraven. Toch vinden er steeds meer crematies plaats, ook vanuit de kerk. Voor sommigen is het een dilemma. Anderen hebben een heel duidelijke mening. Wat zegt de Bijbel over begraven of cremeren?

Begraven of cremeren in de Bijbel

In de Bijbel lezen we sowieso niets over cremeren. Er is geen verbod op cremeren. We lezen wel over begraven, maar ook dat ging toen anders dan dat we dat nu gewend zijn. De bijbelse gedachte achter begraven is dat je iemand aan de aarde toevertrouwd, zoals de graankorrel die in de aarde valt en sterft (Johannes 12:24). Om zo in een verheerlijkt lichaam tot leven te kunnen komen(1 Korintiërs 15:42-43).

Opstaan uit de dood?

Kan iemand die gecremeerd is, dan niet tot leven komen in een verheerlijkt lichaam? Nee, want ook het lichaam dat begraven wordt, zal vergaan. Anders zouden ook de mensen die nooit gevonden worden na ongelukken op zee, of verbranden door een brand niet kunnen opstaan. Daar is voor God de opstanding van de doden niet van afhankelijk.

Jezelf toevertrouwen aan God

Het is in deze discussie belangrijk dat je niet uit het oog verliest waar het nu eigenlijk nu echt om gaat. De belangrijkste vraag is: Vertrouw je jezelf toe aan God in leven en sterven? Dat is belangrijker dan de keuze voor begraven of cremeren. Probeer daarom goed af te wegen waarom je gecremeerd of begraven wil worden. In de Bijbel heeft begraven sterke papieren, het is de gewoonte van die tijd. Maar sinds die tijd zijn er ook allemaal dingen veranderd. Zo worden mensen in de tijd van de Bijbel al op dezelfde dag begraven. Of denk aan de aartsvaders: zij werden onder een boom begraven. Jezus wordt begraven in een graf waar een grote steen voor wordt gerold. Dat doen we vandaag de dag anders. Over begraven wordt dus veel gesproken in de Bijbel, maar het betekent niet dat cremeren verboden is en dat je daardoor niet uit de dood kunt opstaan.