Wie was de beroemde koning Salomo?

Wat weten we nu eigenlijk precies over de beroemde koning Salomo? Wie is deze zoon van David en Batseba die ten koste van de oudste zoon Adonia de troon mocht bestijgen? Het tijdvak van de regering van Salomo wordt wel de gouden eeuw van Israël genoemd. De Koning wordt geroemd om zijn wijsheid, maar het is niet alles goud wat er blinkt. Een aantal feiten op een rij:  

Salomo

De grote Koning Salomo regeerde vanuit Jeruzalem 40 jaar over het koninkrijk Israël. De naam 'Salomo' betekent ‘vrede’. Het is een toepasselijk naam want ten tijde van Salomo volgt er na de vele veldslagen van zijn vader David een periode van rust en voorspoed.

Kinderen            

  • Salomo had één zoon; Rechabeam (1 Kronieken 3:10). We weten niet of Salomo ook nog andere kinderen heeft gehad.

Vrouw(en)        

  • De koning stapte met veel vrouwen in het huwelijksbootje zoals de dochter van de Farao uit Egypte. De Bijbel vertelt ons dat Salomo maar liefst 700 vrouwen had en 300 bijvrouwen (1 Koningen 11:3).

Auteur                                

  • Veel bijbelgeleerden zien Salomo als de auteur van de bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied en het apocriefe boek ‘de wijsheid van Salomo’. De koning heeft 3000 spreuken en meer dan 1000 liederen aan de wereld gegeven (1 Koningen 5).

Wijsheid             

  • De koning krijgt in zijn jonge jaren van God de kans om te vragen wat hij wil. Salomo kiest voor wijsheid (1 Koningen 3:9-10). Het Salomo's oordeel over de twee moeders (hoeren) die allebei de moeder van een baby claimen te zijn is beroemd.

Koninkrijk          

  • Salomo heerst over het grootste grondgebied dat Israël in de geschiedenis van haar bestaan heeft gekend; vanaf de Rivier de Eufraat tot aan het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte, vanaf Tifsa tot aan Gaza. Alle bewoners konden in rust en vrede wonen, vanaf Dan in het noorden tot Berseba in het zuiden. Het is de vraag of de bovengenoemde gebieden die worden genoemd echte grenzen zijn of dat het hier gaat over de invloedssfeer van het rijk. 

Troon                                  

  • Salomo regeert 40 jaar vanuit Jeruzalem, na zijn dood valt het rijk uiteen in twee delen: zijn zoon Rechabeam regeert in het zuidelijke koninkrijk Juda en Jerobeam zwaait de scepter in het noordelijke tien-stammenrijk Israël (2 Kronieken 10).

Tempel               

  • Koning Salomo pakt als hij drie jaar koning is een groot bouwproject op. In zeven jaar tijd laat hij de tempel in Jerzualem bouwen met de inzet van veel buitenlandse arbeiders. (2 Kronieken 1)

Wapen(handel)   

  • Salomo had een imponerend legerarsenaal. De koning heeft alleen al stallen voor de meer dan 40.000 paarden voor zijn strijdwagens (1 Koningen 5). Salomo handelde ook in paarden en wagens, zijn wapenhandel leverde veel geld op voor de schatkist.

Afgoden             

  • Koning Salomo gaf zijn vele vrouwen de ruimte om hun eigen godsdienst voort te zetten. De koning participeerde zelf ook in de religieuze rituelen van zijn vrouwen. (1 Koningen 11:4).

Rijkdom              

  • Hoogwaardigheidsbekleders zoals de koningin uit Seba komen op bezoek om de rijkdom te bezien en in gesprek te gaan over zijn wijsheid (2 Kronieken 9). De schrijver van de Kronieken lijkt wel een kritische noot te plaatsen bij de rijkdom van de koning als hij stelt. ‘Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, bedroeg 666 talenten goud.’ (2 Kronieken 9:13).