Wat is een priester eigenlijk?

In het Oude Testament konden mensen niet zomaar contact met God hebben. Omdat God toch graag in contact wil komen met mensen stelde God een soort tussenpersonen aan, de priesters. Een priester vertegenwoordigt God bij de mensen, en de mensen bij God. 

Waarom?

In de Bijbel lezen we dat God heel anders is dan mensen - hij is goed en vol liefde. Onreinheid en zondigheid gaan niet samen met wie God is. In het bijbelboek Exodus laat God zien hoe mensen met hem om kunnen gaan. Hij stelt daarvoor priesters aan uit de stam van Levi. Aäron, de broer van Mozes, en zijn zonen worden de eerste priesters in dienst van God. Zij laten het volk Israël precies weten hoe de godsdienst van de Joden er uit moet komen te zien en hoe de mensen zich moeten gedragen. 

Aparte kleding

In het bijbelboek Exodus geeft God opdracht om aparte kleding voor de priesters te maken. Zo kon iedereen zien wie een door God aangestelde priester was. je zou het kunnen vergelijken met een uniform. Een belangrijk onderdeel van de kleding van de priester was een tas waar twaalf verschillend gekleurde edelstenen op waren vastgemaakt. Deze twaalf edelstenen stelden de twaalf stammen van Israël voor. Elke keer als de priester in de tent kwam waar God woonde moest hij die tas meenemen zodat God aan zijn volk dacht. 

Het goedmaken van fouten 

Een belangrijk taak van de priester was het offeren van dieren namens het volk aan God. Die offers waren bedoelt om fouten goed te maken. Alleen mensen die rein zijn kunnen God dienen. Je kon rein blijven door weg te blijven bij verkeerde dingen. Deed je toch verkeerde dingen, dan moest de priester een offer aan God brengen. Als God het offer aannam dan kan iemand goedmaken wat hij verkeerd gedaan heeft. In het bijbelboek Leviticus kun je precies lezen welke soorten offers de priesters konden brengen.