Vijgenboom | 5 interessante feiten

De vijgenboom komt veel voor in het Midden-Oosten. In de Bijbel staan verschillende verhalen waarin de vijgenboom een rol speelt. Vaak wordt de boom gebruikt als gelijkenis, als voorbeeld om iets duidelijk te maken. 5 interessante feitjes op een rij:

 

 • Feit 1: De zeer geliefde vijgenboom draagt twee keer per jaar vrucht. Zowel in juni als in augustus kan de boom worden geoogst.
 • Feit 2: Vijgen kan je zowel vers of gedroogd eten. Volgens de Bijbel hebben vijgenkoeken zelfs geneeskracht, lees maar in 2 Koningen 20:7. Het was dus een handige vrucht om te bewaren.
 • Feit 3: De 5-lobbige bladeren van de boom zijn zo groot, dat Adam en Eva ze gebruikten als kleding (Genesis 3:7).
 • Feit 5: Jezus vervloekte een vijgenboom, omdat deze symbool stond voor de diensten en werken in de tempel zonder op God gericht te zijn.

Je kunt meer verhalen over de vijgenboom vinden in:

 • Jesaja 28:4, waarin God waarschuwt dat het prachtige Samaria ooit haar schoonheid zal verliezen, zoals een uitgebloeide boom.
   
 • Hosea 9:10: God zegt hier tegen de Israëlieten dat ze lang geleden net zo bijzonder voor hem waren als de eerste vijg aan de vijgenboom.
   
 • Nahum 3:12, waarin de steden van de Assyriërs worden vergeleken met een vijgenboom. Vijanden kunnen de steden zo makkelijk veroveren, als iemand die vijgen wil eten. Hij hoeft alleen maar aan de boom te schudden, en de rijpe vijgen vallen eruit.
   
 • Matteüs 24:32: Jezus zegt hier dat je weet wanneer het einde zal komen als je alle dingen waarover hij vertelt ziet gebeuren. Net zoals dat je weet dat de zomer eraan komt, als je de bladeren aan de takken van de vijgenboom ziet komen.
   
 • Openbaring 6:13: Johannes ziet in zijn droom een zware aardbeving als het lam het zesde zegel verbreekt. De sterren vallen op de aarde, zoals vijgen die door een storm uit de boom worden geschud.