Jeruzalem | Stad van vrede en strijdtoneel

Heilige stad

Jeruzalem is heel vaak in het nieuws! Als een van de oudste steden van de wereld (zo'n 3500 jaar) kent het een bewogen geschiedenis. Tot vandaag de dag is er veel strijd en discussie over Jeruzalem. Joden, Christenen en Moslims hebben elk een bijzondere band met de stad. Jeruzalem is voor hen een heilige stad, die ook in de toekomst, rond het einde der tijden, een belangrijke rol zal spelen.

Stad van de vrede?

De strijd rondom Jeruzalem is van alle tijden. Denk bijvoorbeeld maar aan de kruistochten. Dit staat in scherp contrast met de letterlijke betekenis van de naam: 'Yerushalayim' betekent 'stad van de vrede'.

Jeruzalem in het Oude Testament

In het Oude Testament staat geschreven dat God Jeruzalem heeft uitgekozen als de stad waar God zijn naam gevestigd heeft. De stad wordt daarom wel Gods 'woonplaats' genoemd (Deuteronomium 12:5, Ezra 1:3). Een andere naam voor Jeruzalem is Sion. Sion is de naam van de heuvel waarop Jeruzalem gebouwd is (Psalm 48:2-3). Jeruzalem en Sion worden afwisselend genoemd als de plaats waar God is (Psalm 135:21).

David verovert de stad rond 1000 voor Christus op de Jebusieten (2 Samuel 5). Het wordt de hoofdstad van het verenigde koninkrijk Israël. Onder koning Salomo, die er de eerste tempel laat bouwen, beleeft Jeruzalem een bloeitijd. Dit verandert als het koninkrijk na Salomo uiteenvalt. Andere volken richten hun pijlen op de stad en jaren van onrust en geweld volgen. In 586 voor Christus wordt Jeruzalem ingenomen door de Babylonische koning Nebukadnezar. Zo'n 70 jaar later worden onder leiding van Ezra en Nehemia de stadsmuren en de tempel herbouwd.

Jezus en Jeruzalem

In de tijd van Jezus staat de stad onder het bestuur van de Romeinen. Het gewone leven voor de Joden gaat er wel door. Ze bezoeken de tempel en vieren er hun feesten.
In Lucas 19:41-48 staat geschreven dat Jezus huilt om het lot van Jeruzalem. Misschien dacht Jezus aan zijn eigen laatste dagen in de stad. Daar wordt hij gevangengenomen en aan het kruis gehangen. Maar ook zal hij gedacht hebben wat de stad enkele tientallen jaren later te wachten stond. In 70 na Christus tijdens de Joodse opstand tegen de Romeinen wordt de stad met de tempel verwoest. De bekende Klaagmuur is daar het enige overblijfsel van.

Het nieuwe Jeruzalem

Volgens de Bijbel komt het goed met Jeruzalem! Er komt een einde aan de strijd. De profetieën schrijven dat de verschillende volken er op een dag in vrede zullen samenleven. En dat ze allen, wie ze ook zijn naar Jeruzalem komen om de naam van God er groot te maken (o.a. Jesaja 2:1-5).

Zowel het Nieuwe Testament als het Oude Testament spreekt in dit verband over een 'nieuw' Jeruzalem (Jesaja 60-62 en Openbaring 21).