De tempel in Jeruzalem

De Tempel van Salomo

De bouwplannen voor de eerste tempel werden door God zelf aan koning David ‘doorgegeven’. David kreeg alleen geen toestemming van hogerhand om het bouwproject te starten. David zou teveel bloed aan zijn handen hebben door de vele oorlogen die hij had moeten voeren. De ‘vredevorst’ Salomo, Davids zoon en opvolger nam de bouw van de tempel ter handen (2 Kronieken 1).

In zeven jaar tijd, werd het heiligdom, met een hoogte van meer dan 13 meter, met behulp van meer dan 153.000 buitenlandse arbeiders gebouwd. Veel bouwmaterialen werden via koning Hiram, een bondgenoot van Salomo, ingevoerd uit Tyrus. De tempel werd na vijf eeuwen verwoest en in brand gestoken door koning Nebukadnezar (586 voor Chr.). Een groot deel van de Joodse bevolking werd naar Babel weggevoerd inclusief het koper, zilver en goud uit de tempel.

De Tempel van Zerubbabel (Haggai 2: 6-8)

De Perzische koning Cyrus geeft -na 70 jaar ballingschap- in 538 voor Christus de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem en de muren van de stad en de tempel te herbouwen. De tempel werd onder leiding van koning Zerubbabel en hogepriester Jozua herbouwd en in 516 voor Christus ingewijd (Ezra 3-6). De tweede tempel was kleiner dan de eerste. Het heiligdom werd in 63 voor Christus door de Romeinse generaal Pompeius verwoest.

De Tempel van Herodes de Grote

Ongeveer 20 jaar voor Christus begon koning Herodes de Grote met het restaureren van de tweede tempel. Hij wilde indruk maken op het Joodse volk en besloot een indrukwekkend gebouwencomplex neer te zetten. De tempel was pas helemaal klaar in 62 na Christus, maar was toen ongeveer twee keer zo groot als de tempel van Salomo. Lang hebben de gelovigen er niet van kunnen genieten. Deze derde tempel werd in het jaar 70 na Christus alweer verwoest door de Romeinen.

De Klaagmuur

Vandaag staat in Jeruzalem alleen nog de ‘Westmuur’ overeind, door veel mensen ook wel de ‘Klaagmuur’ genoemd. De Klaagmuur is een muur in de Oude Stad van Jeruzalem. Het is een overblijfsel van het complex waarop de laatste tempel stond. De Westmuur wordt binnen het jodendom als de meest heiligste plaats op aarde beschouwd.