Herodes | Zeven verschillende vorsten

Bij de geboorte van Jezus gaat het over Herodes, dan weer als Johannes de Doper wordt vermoord en later ook Jakobus en ook bij de veroordeling van Jezus is er een Herodes bij. Veel koningen in die tijd hadden deze naam als titel. Wie is wie en wie deed wat? 

De naam Herodes betekent ‘heldhaftige’. In het Nieuwe Testament worden zeven, niet-Joodse, koningen met deze naam genoemd. Er wordt in de geschiedenisboeken ook wel gesproken over de Herodiaanse dynastie, het rijk van de afstammelingen van Herodes de Grote.

Herodes de Grote (73 voor Christus, 4 na Christus)

Herodes (de Grote), zoon van Antipas, koning in Jeruzalem toen Jezus en werd geboren en Johannes de Doper (Matteüs 2:1Lucas 1:5). Na zijn dood in het jaar 4 voor Christus werd het Joodse land verdeeld door Keizer Augustus onder vier leden van de Herodiaanse dynastie: zoon Herodes Archelaüs, zus Salomé, zoon Filippus en zoon Herodes Antipas.  

Herodes Filippus I 

Herodes Filippus I, de zoon van Herodes de Grote (Matteüs 14:3). Deze Herodes was getrouwd met Herodias. Zijn broer Herodes Antipas II neemt haar tot vrouw, ondanks de waarschuwing van Johannes de Doper.

Herodes Antipas II (20 voor Christus – 39 na Christus)

Herodes Antipas II, ook een zoon van Herodes de Grote. Hij was een tetrarch (viervorst): hij bestuurde een vierde van het koninkrijk, namelijk Galilea en Perea. Over deze Herodes lezen we in het Nieuwe Testament het meest. Hij liet Johannes arresteren en hem in de gevangenis werpen vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Johannes had namelijk tegen hem gezegd, dat hij haar niet tot vrouw mocht nemen (Marcus 6:17Lucas 3:19-20). Herodes laat hem uiteindelijk vermoorden, doordat hij de wens van Herodias moet uitvoeren (Matteüs 14:4). Bij de veroordeling van Jezus, stuurde Pilatus Jezus naar Antipas toe, maar Antipas stuurde Jezus weer naar Pilatus. Op die dag worden zij vrienden door deze gebeurtenis (Lucas 23:12).

Een toepasselijk lied bij de Herodes die Jezus veroordeelde, is: ‘Viva la Vida’ van Coldplay. 

Herodes Archelaüs

Herodes Archelaüs, koning van Judea in plaats van zijn vader Herodes de Grote (Matteüs 2:22).

Herodus Filippus II

Herodes Filippus II, ook een zoon van Herodes de Grote (zijn moeder was Kleopatra van Jeruzalem) was de koning van Iturea en Trachonitis (Lucas 3:1). 

Herodus Agrippa

Herodes Agrippa I is de kleinzoon van Herodes de Grote. Hij laat Jakobus onthoofden en Petrus gevangen zetten (Handelingen 12:1 en 23)

Herodes Agrippa II

Herodus Agrippa II, zoon van Herodes Agrippa I. Hij laat Paulus voorkomen (Handelingen 25:13).

Stamboom

Bekijk hier de stamboom van de Herodianen.