sluiten

delen op

De brief aan de Galaten ©

111:1 Rom. 1:1,4Gal. 1:11Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt.2Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn.3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus,41:4 Kol. 1:131 Tim. 2:61 Joh. 5:19die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.5Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Het ware evangelie

61:6 2 Kor. 11:4Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd.7Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.8Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij!9Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!101:10 1 Tes. 2:4Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.11Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht12– ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

131:13 Hand. 8:322:3-41 Kor. 15:9Filip. 3:5-6U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien.14Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.151:15 Jes. 49:1Jer. 1:5Rom. 1:1Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen,161:16 Hand. 9:3-6,1513:4722:21zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd17en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus.181:18 Hand. 9:26-30Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken.191:19 Mat. 13:55Hand. 15:13Jak. 1:1Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.201:20 Rom. 1:9God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf.21Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië.22De christengemeenten in Judea hadden mij nog nooit ontmoet,23maar iedereen had over mij horen vertellen: ‘De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien.’24En zij prezen God om mij.