sluiten

delen op

Spreuken 21 ©

211De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, hij leidt ze waarheen hij maar wil.

221:2 Spr. 16:2Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

3De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.

4Een hooghartige blik, een aanmatigend hart, wat een goddeloze uitstraalt is zondig.

521:5 Spr. 19:2De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.

6Rijkdom verworven door bedrog is als een vluchtige adem op zoek naar de dood.

7Het geweld van goddelozen sleurt hen naar de ondergang, ze weigeren het recht in acht te nemen.

8Een bedrieger volgt slinkse wegen, een eerlijk mens handelt oprecht.

921:9 Spr. 21:1925:24Je kunt beter in een hoekje op het dak wonen dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt.

10Een goddeloze is uit op het kwaad, hij toont geen medelijden met zijn medemens.

11Als je een spotter terechtwijst, trekt die onervarene daar lering uit, als je een wijze berispt, vermeerdert zijn wijsheid.

12De rechtvaardige God slaat de goddelozen gade, hij stort ze in het verderf.

13Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.

14Een heimelijke gift doet woede bedaren, onderhands gegeven geld temt razernij.

15De rechtvaardige geniet ervan het recht in acht te nemen, wie onrecht doet, wacht ellende.

16Wie afdwaalt van de weg van het verstand zal belanden in het rijk van de schimmen.

1721:17 Spr. 23:20-21Wie te vaak feestviert, zal gebrek lijden, wie te veel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk.

18Goddelozen zijn het losgeld voor rechtvaardigen, oprechten worden vrijgekocht, trouwelozen niet.

1921:19 Spr. 21:9Je kunt beter in de woestijn wonen dan samenleven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt.

20Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis, een dwaas verkwanselt hem.

2121:21 Mat. 5:6Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.

2221:22 Pred. 9:13-15Een wijze overwint een stad vol keurtroepen, hij verlamt de kracht waarop ze vertrouwen.

2321:23 Spr. 13:3Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.

24Een spotter is verwaand en onbeschoft, hij is grenzeloos hooghartig.

2521:25 Spr. 13:4De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood, hij weigert zijn handen te gebruiken.

26Velen willen almaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.

2721:27 Spr. 15:8Het offer van de goddelozen is een gruwel, vooral als de bedoeling slecht is.

2821:28 Spr. 19:5,9Een onbetrouwbare getuige moet de mond worden gesnoerd, maar wie vertelt wat hij weet, mag uitspreken.

29Een goddeloze zet een trots gezicht, de oprechte gaat de weg die hij moet gaan.

30Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER.

3121:31 Ps. 20:8Hos. 1:7Het paard wordt gereedgemaakt voor de strijd, de overwinning hangt af van de HEER.