sluiten

delen op

Psalmen 20 ©

201Voor de koorleider. Een psalm van David.220:2 Spr. 18:10Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, 3moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan.

4Moge hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden, sela 5moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.

6Laat ons juichen om uw overwinning, het vaandel heffen, in de naam van onze God. Moge de HEER al uw wensen vervullen.

720:7 Ps. 18:51Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.

820:8-9 Ps. 33:16-17147:10-11Hos. 1:7Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de HEER, onze God. 9Anderen buigen en vallen ter aarde, wij richten ons op en houden stand.

10HEER, schenk de koning de overwinning, antwoord ons wanneer wij u aanroepen. (20:10) HEER, schenk de koning de overwinning,/ antwoord ons wanneer wij u aanroepen – Volgens de Septuaginta en de Targoem. MT: ‘HEER, schenk de overwinning! De koning moge ons antwoorden wanneer wij roepen’.