sluiten

delen op

Psalmen 27 ©

27127:1 Ps. 18:2943:3Micha 7:8Van David.De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

227:2 Ps. 14:4Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen.

3Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

427:4 Ps. 23:642:3Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.

527:5 Ps. 18:331:21Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.

6Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER.

7Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. 827:8 Ps. 105:4Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 9verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. 1027:10 Jes. 49:15Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.

1127:11 Ps. 25:586:11Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, 12lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld.

1327:13 Ps. 116:9Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? 14Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.