sluiten

delen op

Psalmen 116 ©

1161De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, 2hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.

3116:3 Ps. 18:5-7Jona 2:3Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. 4Toen riep ik de naam van de HEER: HEER, red toch mijn leven!’

5116:5 Ex. 34:6De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, 6de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

7116:7 Ps. 13:6Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. 8116:8 Ps. 56:1466:6Jes. 25:8Op. 21:4Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.

9116:9 Ps. 27:13142:6Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER. 10116:10 2 Kor. 4:13Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig.’

11116:11 Ps. 12:3Al te snel dacht ik: Geen mens die zijn woord houdt. 12Hoe kan ik de HEER vergoeden wat hij voor mij heeft gedaan?

13Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER 14en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk.

15116:15 Jes. 43:4Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen. 16116:16 Ps. 86:16Ach, HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: u hebt mijn boeien verbroken.

17U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER 18116:18 Jona 2:10en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk, 19in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen uw muren, Jeruzalem.

Halleluja!