sluiten

delen op

Psalmen 147 ©

1471147:1 Ps. 92:2Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk hem onze lof te brengen. 2147:2 Jes. 11:1256:8Jer. 31:10De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, hij brengt de ballingen van Israël bijeen. 3147:3 Job 5:18Jer. 33:6Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

4147:4 Jes. 40:26Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam. 5147:5 Jes. 40:28Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten. 6147:6 1 Sam. 2:7-8De HEER richt de vernederden op en drukt de goddelozen neer.

7Hef voor de HEER een hymne aan, zing voor onze God een lied bij de lier, 8147:8 Job 5:9-10Jer. 14:22Joël 2:23voor hem die de hemel met wolken bedekt, die de aarde met regen doordrenkt, die het gras op de bergen laat groeien, 9147:9 Job 38:41Mat. 6:26die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf.

10147:10 Ps. 20:8-933:16-18Niet de kracht van paarden verheugt hem, niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde, 11vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw.

12Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God. 13147:13 Jes. 65:18Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. 14147:14 Lev. 26:6Ps. 81:17Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger.

15147:15-16 Jes. 55:10-11Hij zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn woord. 16Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit hij uit als stof,

17147:17 Job 37:1038:22hagel werpt hij in brokken neer, wie is tegen zijn koude bestand? 18Hij zendt zijn woord en alles smelt, hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.

19147:19 Deut. 33:3-4Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend, zijn wetten en voorschriften aan Israël. 20147:20 Deut. 4:7-8Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden, met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!