sluiten

delen op

Exodus 31 ©

De vaklieden

31131:1-11 Ex. 35:30-36:1De HEER zei tegen Mozes:2‘Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda.3Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, (31:3) hem uitzonderlijke talenten geschonken – Ook mogelijk is de vertaling: ‘hem vervuld met goddelijke geest’. wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied:4hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren,5hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden.6Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven:7de ontmoetingstent, de ark voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, alle voorwerpen voor de tent,8de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de lampenstandaard van zuiver goud en de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar ,9het brandofferaltaar met het gerei, het wasbekken, het onderstel ervan,10de ambtsgewaden, de heilige kleding voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen,11de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals ik het je heb opgedragen.’

De sabbatsrust

12De HEER zei tegen Mozes:1331:13 Ezech. 20:12‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik, de HEER, jullie geheiligd heb.14Neem de sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden; ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden.1531:15 Ex. 20:8-1123:1234:2135:2Lev. 23:3Deut. 5:12-14Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die aan de HEER gewijd is. Wie op sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden.”16-1731:16-17 Gen. 2:1-3Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen.’

De stenen platen geschonken

1831:18 Ex. 24:12Deut. 9:9-11Nadat de HEER dit alles op de Sinai tegen Mozes had gezegd, gaf hij hem de twee platen van het verbond, de stenen platen, door Gods vinger beschreven.