sluiten

delen op

Genesis 2 ©

21Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.22:2-3 Hebr. 4:4Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.32:3 Ex. 20:1131:16-17Hebr. 4:10God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

42:4-25 Gen. 1:1-2:4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

De tuin van Eden

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte,5groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; (2:5) geen mensen om het land te bewerken – In het Hebreeuws is er hier en in het vervolg een woordspel tussen ’adam, ‘mens’, en ’adama, ‘land/aarde/aardbodem/akker’.6wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide.72:7 Job 33:4Ps. 104:29Pred. 3:201 Kor. 15:45Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.92:9 Gen. 3:22Op. 2:722:2,14Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen.11Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt.12(Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.)13De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen.14De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

15God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.16Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,17maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’

18God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.192:19 Pred. 3:20Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.20De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste.21Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.222:22 1 Kor. 11:8-91 Tim. 2:13Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.23Toen riep de mens uit:‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ (2:23) een die zal heten: vrouw,/ een uit een man gebouwd – In het Hebreeuws is er een woordspel tussen ’iesja, ‘vrouw’, en ’iesj, ‘man’.

242:24 Mat. 19:5Marc. 10:7-81 Kor. 6:16Ef. 5:31Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.

25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.