sluiten

delen op

Exodus 25 ©

Opdracht tot het maken van een heiligdom

25125:1-9 Ex. 35:4-9De HEER zei tegen Mozes:2‘Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst.3Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper,4blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar,5rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout,6lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers ,7onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas.8De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen.925:9 Ex. 26:3027:8Num. 8:4Hebr. 9:1-10Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.

De ark

1025:10-22 Ex. 37:1-9Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een-halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog.11Overtrek die met zuiver goud, zowel vanbinnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen.12Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark.13Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze14en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden.15De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden.

1625:16 Ex. 24:12Deut. 10:1-2In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven.17Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed.18-19Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen.20Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken.2125:21 Ex. 26:34Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark.2225:22 2 Kon. 19:15Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang.

De tafel

2325:23-30 Ex. 37:10-16Maak een tafel van acaciahout, twee el lang, één el breed en anderhalve el hoog.24Overtrek hem met zuiver goud en breng rondom een gouden sierlijst aan:25een rand van een hand breed, in een gouden lijst gevat.26Maak vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier hoeken, bij de poten.27De ringen moeten vlak onder de rand zitten; ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee de tafel gedragen wordt.28De draagbomen voor de tafel moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden.29Maak ook de bijbehorende schotels, schalen en kannen, en kommen voor de wijnoffers , allemaal van zuiver goud.3025:30 Lev. 24:5-8Leg op de tafel het toonbrood; dat moet daar altijd voor mij liggen.

De lampenstandaard

3125:31-40 Ex. 37:17-24Lev. 24:2-4Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven.32De schacht moet zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de andere kant.33Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem; breng op elke arm drie kelken aan met een knop en bloemblaadjes, telkens op dezelfde manier.34Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem: vier kelken, elk met een knop en bloemblaadjes.35Waar de armen uit de schacht komen, moeten eveneens knoppen worden aangebracht: één onder het eerste paar armen, één onder het tweede paar en één onder het derde paar.36De hele standaard, met de zes armen en de knoppen, moet uit één stuk zuiver goud gedreven worden.3725:37 Num. 8:2-4Maak er zeven lampen voor en zet die er zo op dat het licht naar voren valt.38De snuiters en bakjes moeten ook van zuiver goud zijn.39Gebruik voor de lampenstandaard en voor de bijbehorende voorwerpen een talent zuiver goud.4025:40 Hand. 7:44Hebr. 8:5Houd je bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg getoond is.