Wat is een visioen?

Een visioen is ‘het zien van personen, zaken, enz. die op een natuurlijke manier niet te zien zijn’, aldus de Van Dale. Een beeld dat dus niet van deze wereld komt, maar iets bovennatuurlijks. Vaak bevat een visioen een voorspelling of boodschap. 

Visioenen in de Bijbel

In de Bijbel spreekt God vaak in visioenen tot mensen, voornamelijk tot profeten die een belangrijke taak hebben. Hij vertelt Abram in een visioen dat hij niet bang hoeft te zijn (Genesis 15), Hij legt Daniel uit wat de bijzondere droom van koning Nebukadnessar betekent – iets wat de magiërs en tovenaars niet voor elkaar krijgen (Daniël 2:19) en roept Samuel drie keer, om hem tot Zijn profeet te maken (1 Samuel 3). 

Visioenen in de Bijbel gebeuren telkens weer op een verschillende manier: ’s nachts in een droom (zoals bij Daniël), overdag, waarin God blijkbaar een menselijke stem heeft (zoals bij Samuel), of in een visioen met een duidelijke praktische opdracht (zoals bij Ananias in Handelingen 9:10), of juist met een onbegrijpelijk verhaal (zoals Petrus in Handelingen 10:10, waarbij hij allemaal dieren op een kleed te zien krijgt). In veel gevallen kunnen mensen terugpraten tegen God en hebben ze een gesprek met Hem. 

Hoe, wat, wanneer en waar verschilt dus per keer, maar elk visioen heeft hetzelfde doel: God wil iets duidelijk maken aan iemand. Een boodschap overbrengen over het leven van de persoon zelf, of dat van een ander, of zelfs over een heel volk. En daarbij geldt: welke boodschap God ook heeft, het zal uitkomen (Deuteronomium 7:9, Ezechiël 12:24). 

Weleens een visioen gehad? 

Waar we in de Bijbel veel lezen over visioenen, lijken ze in onze tijd op de achtergrond te zijn geraakt. Toch kan God nog steeds tot mensen spreken in visioenen, door de heilige Geest. Misschien heb je zelf weleens een visioen gehad of ken je iemand die het persoonlijk heeft ervaren. Bijzonder! Wel is het belangrijk om ervoor te waken dat we eigen gedachten, waanbeelden of zelfs paranormale visioenen (in bijvoorbeeld nachtmerries) voor Gods boodschap en waarheid gaan aanzien. Niet alles wat ‘bovennatuurlijk’ is, komt automatisch van God. Dominee Van Loon geeft in een artikel een aantal handreikingen waaraan je kunt toetsen of een visioen van God komt.