Homoseksualiteit en christelijk geloof

Homoseksualiteit en de kerk is – of je nu wilt of niet – een heet hangijzer. De discussie kan er soms fel aan toegaan. Wie daarbij gebaat is, is de vraag. Hoe dan ook, blijkt dat homoseksuelen zelf in de praktijk bijbelteksten heel verschillend worden uitleggen. Sommigen menen dat er op grond van de Bijbel geen ruimte is voor homoseksuele relaties en kiezen voor een celibatair leven. Anderen stellen dat de Bijbel wel degelijk ruimte biedt voor homoseksuele relaties. 

Expliciet

Tegenstanders van homoseksuele relaties wijzen bijvoorbeeld op bijbelteksten uit het Oude Testament. In Leviticus 18:22 en Leviticus 20:13 wordt aan de Israëlitische man expliciet verboden om het bed te delen met een man op dezelfde wijze als dat hij dat met een vrouw zou doen. Of neem, in het Nieuwe Testament, Romeinen 1:26-27 waarin duidelijk wordt afgekeurd dat vrouwen het met vrouwen en mannen het met mannen doen. Voor tegenstanders van homoseksuele relaties is het met deze bijbelteksten in de hand zonneklaar dat God zich niet kan verzoenen met seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. 

Bovendien, zeggen zij, de Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat seksuele relaties uitsluitend bedoeld zijn voor man en vrouw. De eerste mensen heetten immers Adam en Eva en niet Adam en Evert of Ada en Eva. Ook in de rest van de Bijbel lees je uitsluitend over huwelijken tussen mannen en vrouwen. En bovendien wordt de relatie tussen God en zijn volk / de kerk vergeleken met de relatie tussen een bruid en een bruidegom. (Zie Efeziërs 5:31 en 32.)

Noodoplossing homoseksualiteit

Andere mensen zeggen echter: natuurlijk is de relatie tussen man en vrouw het ideaal, maar ja, het is nu eenmaal zo dat er ook mensen zijn die niet op het andere geslacht vallen. Deze mensen erkennen de gebrokenheid die er in de wereld sinds de zondeval is en kiezen voor een ‘noodoplossing’ waar Jezus ook de voorkeur aan gaf. Natuurlijk mochten Joden niet werken op Sabbat, maar - zei Jezus - als je zoon of os die dag in een kuil gevallen is, dan laat je die er toch niet in liggen? Met andere woorden, zeggen voorstanders van homoseksuele relaties: ook al is homoseksualiteit misschien niet oorspronkelijk volgens Gods plan, toch kiezen we vandaag voor een liefdevolle en trouwe homorelatie. 
En bovendien zouden de bovengenoemde bijbelteksten waarin God zijn afkeer uitspreekt tegen homoseksuele geslachtsgemeenschap volgens de voorstanders ervan vooral gaan over seksuele excessen en orgieën en niet over langdurige relaties van liefde en trouw.

Levensadem

Het laatste woord is er nog niet over gezegd, zoveel is duidelijk. Hoe dan ook is het belangrijk om elkaar te zien als schepselen van God. Of we nu met homoseksuele of heteroseksuele gevoelens zijn geboren, we hebben de levensadem van God ontvangen. 

Heb je zelf homoseksuele gevoelens en worstel je daarmee? Maak het bespreekbaar. Weet dan allereerst dat je een geliefd kind van God bent. Hij heeft je gemaakt zoals je bent en dat is niet voor niets. Je hoeft je voor God niet te schamen. Verder is het goed om mensen die je vertrouwt te vertellen over je gevoelens. 

Meer informatie over homoseksualiteit

Zie voor meer informatie ook verschillende christelijke websites van homoverenigingen en homoplatforms: Hart van Homo'sContrariOCHJC.
Zie voor meer achtergrondartikelen uit diverse christelijke media de website Homo in de kerk.