Gideon: Heer, geef me een teken!

"Heer, geef me een teken als U bestaat! Of geef me een teken voor welke studie of baan ik moet kiezen!" Zo zijn er in elk mensenleven momenten waarop we iets van God willen zien. Een teken dat Hij echt bestaat, of een teken dat we op de goede weg zitten. 
Bestaan die briefjes uit de hemel? En wat mogen we aan God vragen? In Rechters 6 vraagt Gideon ook om een teken.

Gideon krijgt een opdracht

is de jongste zoon van Joas en woont in Ofra. Hij is een van de leiders in het bijbelboek Richteren die het volk van Israel leidt voordat het een koning heeft. In Rechters 6 krijgt Gideon de opdracht van de engel om het volk van Israel te bevrijden van de Midjanieten die het volk al zeven jaar onderdrukken. Maar Gideon pakt deze opdracht niet zomaar met beide handen aan. Hij zegt: "Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal?" Het is de vraag naar de aanwezigheid van God in het lijden. God is de bevrijdende God die het volk uit Egypte bevrijd heeft, maar op dat moment ziet Gideon niets van God! Toch geeft God aan Gideon de opdracht om het volk te bevrijden. Hij wil er zeker van zijn dat het God is die tot hem spreekt. En zo vraagt Gideon drie keer om een teken aan God. Het is zo herkenbaar wat Gideon hier doet. Als God tot driemaal toe laat zien dat Hij Gideon zal bijstaan, dan durft Gideon het volk van de Midjanieten te verslaan. En zo gebeurt het.

Het is een krachtig verhaal waarin het vertrouwen van Gideon op de proef gesteld wordt. Telkens vraagt hij om een teken. Hoe zit dat met ons? Mogen wij God ook om een teken vragen?

Bidden om een teken

Bidden om een teken mag altijd. Wij hebben natuurlijk niet dezelfde opdracht of verantwoordelijkheid als Gideon gekregen, maar we hebben allemaal wel onze eigen roeping. Moet je God dan bij elke keuze betrekken? God leidt ons leven, maar geeft ons ook eigen verantwoordelijkheid. In de Bijbel zien we vooral dat God in grote lijnen de levens van mensen leidt. Hij spreekt via mensen en ook door omstandigheden heen. Het is wel belangrijk om goed te onderscheiden wat wel of niet van God is. Daar hebben we Gods Heilige Geest en elkaar als kerk voor nodig. Het is belangrijk om tekenen van God goed te toetsen. Bovendien zijn er soms ook meerdere wegen mogelijk. Net als Gideon mogen we daarin zoeken en fouten maken.

Vertrouwen

Gideon durft uiteindelijk te vertrouwen. Hij krijgt voldoende tekenen om zich over te geven aan God. God blijft Gideon nabij, ook in zijn vragen en twijfels. Het mag ons bemoedigen om ook in de keuzes die we maken in ons eigen leven op God te vertrouwen.