“Het is onmogelijk altijd alleen maar het juiste, het allerbeste, het mooiste te doen” zegt schrijver Arnon Grunberg

Bijbelstudie: Wat is dan goed? | 1. Het goede (met video)

In de tv-serie Wat is dan goed? interviewt Trouw-journalist Stevo Akkerman verschillende schrijvers, filosofen en theologen over onze moraal en waar die vandaan komt. De thema’s daarin zijn het goede, geweten, schaamte en verantwoordelijkheid. In de eerste video geven ze hun gedachten over het goede. 

Bij elke aflevering zijn er gespreksvragen die je kunt gebruiken om door te praten met je vrienden, met familie, in gespreksgroepen of als bijbelstudie.

Bekijk de video en ga met elkaar in gesprek aan de hand van bijbehorende vragen. 

De gespreksvragen vind je onder de foto⬇️, met ook een pdf om de vragen te kunnen downloaden.

Doorpraten over ‘het goede’ met deze gespreksvragen

“Je kunt in deze tijd niet om ethiek heen', zegt eindredacteur Geert Jan Blanken. "Groen doen is goed, maar een paar minuten langer douchen is een zonde tegen de mensheid. Iedereen heeft wel een idee over wat goed is. We denken in dit programma heel open over zulke vragen na. De geïnterviewden vertegenwoordigen verschillende gedachten die in de maatschappij over moraal in de lucht hangen. Ook als gelovigen moeten we nadenken over de vraag waar het echt om gaat in het leven. We voeden ons door de Bijbel, maar waarom zouden we ons gedachtegoed niet naast dat van anderen durven leggen?” 

Ga daarom na de video aan de slag met deze vragen in je bijbelstudiegroep, vriendenkring, of praatclub. Download de gespreksvragen hier als pdf

 

1. Het goede:

Wat is het goede voor jou? Zie fragment 02:10-03:24.

Wat zegt de bijbel hierover, bijv. Spreuken 11:27, Mattheüs 19:16-30.

Moet een mens altijd het goede doen? Zie fragment 04:21-04:39.

Kun jij dat?

 

2. Volgens Williams is onze manier van denken zo gebouwd dat we in basis alleen maar harmonie willen, zie fragment 06:53-07:37.

Wil jij van nature alleen het goede doen?

Hoe merk je dat?

Wat zegt de bijbel hierover? Bijv. Romeinen 7:14

 

3. Een mens wil grenzen overschrijden zegt Grunberg, zie fragment 01:33-02:04.

Waarom trekt iets wat verboden is jou aan? 

Wat zegt dat over het goede of kwade in jou?

Wat zegt de bijbel hierover? Bijv. Jacobus 1:14

 

4. Over het voorbeeld uit de val van Camus, zie fragment 10:23 – 12:08.

Heb jij wel s de drang gehad om iets goeds te doen, maar het niet deed? 

Hoe kijk je daar nu op terug? 

Had je het goede moeten doen, had je een keuze vind je?

Wat zegt de bijbel hierover? Bijv. Romeinen 7:19

Voelt goed doen voor jou wel ’s als een verplichting?

Is het goede wat je doet dan nog wel goed?

 

5. Volgens Grunberg is het goede dat je voorzichtig probeert de ander te begrijpen. Het kwade is ervan overtuigd zijn dat je de ander wel begrijpt, zie fragment 15:43-16:42.

Hebben jouw aannames over een ander diegene wel ’s kwaad berokkent? Hoe?

Wat zou het goede zijn geweest in die situatie?

Wat zegt de bijbel hierover? Bijv. Mattheüs 7:1

 

6. Het goede gaat boven de wet zegt Keij, zie fragment 17:58-18:46.

Heb jij weleens regels aan je laars gelapt om het goede te kunnen doen?

Is wat je deed dan het goede?

Wat zegt de bijbel hierover? Bijv. Handelingen 5:29 en Micha 6:8.

 

7. Volgens Grunberg kan het goede ook iets onbegrijpelijks in de ander zijn. Iets wat je alleen nog kunt ervaren met emoties, zie fragment 21:31-22:54.

Heb je het goede of als het kwade wel eens als iets overweldigends ervaren?

Wat vind jij onbegrijpelijk aan goed, en aan kwaad?

Zegt de bijbel hier iets over? Bijv. Psalm 103:12 of 13.

 

8. Volgens Robinson blijft het kwaad een optie, zie fragment 22:54-24:20.

Hoe ervaar jij dat er altijd weer die keuze is tussen goed en kwaad?

Vind je goed en kwaad altijd een duidelijke keuze?

Heb jij wel eens ervaren dat goedheid met iets als energie gepaard gaat? Zou je dat goddelijk noemen?

Hebben we iets van buitenaf nodig om goed te zijn?

Wat zegt de bijbel hierover? Bijv. Romeinen 2:14.

 

Meer stof tot nadenken over deze aflevering met filosoof Rob Compaijen: 

In aflevering 1 wordt Rob getroffen door schrijver Arnon Grunberg die het over de ‘ervaring van de heiligheid van het bestaan’ heeft.

 

Meer van de serie Wat is dan goed?

Klik hier door voor het thema Geweten 

Klik hier door voor het thema Schaamte

Klik hier door voor het thema Verantwoordelijkheid