Bestaat God?

Een popartiest schreeuwde het tijdens een concert uit terwijl hij naar boven staarde. ‘Hello! Hello is there anybody out there?’ Het publiek juichte, dacht dat de zanger contact met hen zocht. Niet dus, de wereldster bedoelde wat anders, en hij keek bedroefd om zich heen. Te midden van alle decibellen bleef de hemel akelig stil.

Bestaat God eigenlijk wel? Kinderen kunnen dit soort vragen al stellen. Logisch want je kunt God niet waarnemen of aanraken zoals een stoel, een fiets of een goede vriend of vriendin. Zijn er manieren waarop we met zekerheid te weten kunnen komen of er een God is?

David, de singer-song writer van Psalm 14 lijkt geen enkele twijfel te hebben over het bestaan van God. Hij stelt: ‘Dwazen denken; er is geen God.’ In onze tijd zal lang niet iedereen het met dit het statement van David eens zijn. Er zijn onder gelovigen verschillende gedachten over het al dan niet kunnen bewijzen van het bestaan van God:

Niet-geloven is ook geloven

Het bestaan van God is niet wetenschappelijk te bewijzen. Het niet bestaan van God trouwens ook. Beide groepen mensen maken dus uiteindelijke een geloofskeuze. Of je gelooft dat God niet bestaat, of je gelooft dat God wel bestaat. Beide keuzes zijn gebaseerd op een niet-volledig-zeker-weten.

De natuurwetten

Kan er dan echt niets gezegd worden over het bestaan van God? Jawel, er is een grote groep wetenschappers die gelooft in een ‘hoger intelligent wezen’. De reden? Het universum heeft ‘orde’ door de natuurwetten. Er moet eigenlijk wel iemand zijn die deze werkelijkheid met zijn natuurwetten heeft ontworpen. Een goddelijke architect die met een glimlach op zijn gezicht een wereld tot leven heeft gewekt, al dan niet in zeven dagen.

Goed of fout

Andere wijzen op onze moraliteit. Waarom geloven we in dingen als goed of fout? Wie heeft ons een geweten gegeven? Waarom bestaat het? Het bestaan van God is volgens hen de beste verklaring voor het bestaan van breed gedragen morele en ethische waarden.

God bewijst zichzelf

Wij kunnen het bestaan van God niet bewijzen, maar wat als we het omdraaien? Kan God zijn eigen bestaan wel aan ons bewijzen? Ontelbare mensen uit verschillende naties, culturen, leeftijden en tijden beweren dat zij bovennatuurlijke ervaringen hebben gehad. Zijn al die genezingen, verhoorde gebeden, veranderde levens, visioenen en bijna-dood ervaringen te verwijzen naar het rijk van fabels en sprookjes?

God is God

God is God en wij zijn mensen, zo redenen anderen. Met andere woorden; God gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Hij laat zich niet vangen in onze denkkaders en wetenschappelijke modellen, anders zou god toch geen God meer zijn? Durf daarom open te staan voor het onmogelijke, denk out-of-the-box, wat als God nou wel bestaat?