Aalmoezen geven | Ouderwets of broodnodig?

Aalmoezen in de Bijbel

Misschien ken je het geven van een aalmoes vooral van je islamitische collega of buurman, als een van de vijf zuilen in de islam. Maar ook in de Bijbel lezen we over aalmoezen. Het woord 'aalmoes' is afgeleid van het Griekse woord 'eleêmosunê', wat barmhartigheid of medelijden betekent. Aalmoezen geven kan op twee manieren: of je geeft geld aan iemand die leeft in armoede, of je geeft spullen. Het geven van een aalmoes is een godsdienstige plicht en hoort bij een geestelijk leven.

In de Bijbel komen we het geven van aalmoezen op verschillende plekken tegen:  Zo lezen we in Handelingen 3 over een bedelaar die vraagt om een aalmoes aan Petrus en Johannes. In Handelingen 9 en 10 lezen we hoe Tabitha en Cornelius aalmoezen geven aan de armen. 

Aalmoezen ook voor vandaag?

Hebben we nu nog diezelfde opdracht om aalmoezen te geven aan een ander of is dat hopeloos ouderwets? In Matteus 6: 1-4 spreekt Jezus over het geven van aalmoezen:

1Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Het geven van aalmoezen kan ook vandaag de dag. Denk maar aan je geld geven aan goede doelen, of je kleding inzamelen voor een project dat arme kinderen ondersteunt. Maar, zegt Jezus, geef die aalmoezen zonder het van de daken te schreeuwen dat je zoveel weggeeft. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Als je gerechtigheid wil doen voor God en je naaste, doe dat dan in het verborgene. Doe het voor God en niet om er zelf alleen een goed gevoel aan over te houden of jezelf op de borst te kunnen kloppen tegenover anderen. 

Zo hoorde ik pas een verhaal van een jongeman die een ongeluk had gehad en tijdelijk niet kon werken. Iemand had een envelop met geld in zijn brievenbus gedaan. Op de envelop stond de tekst: "Doe er iets goeds mee, ik geef het graag aan je." Maar het bijzondere was dat er geen afzender op stond. Het was gegeven zonder dat die persoon er iets voor terug hoefde. Een aalmoes in het verborgene. Onbaatzuchtig gegeven. Het gaf de jongeman onbaatzuchtige liefde. 

Aalmoezen broodnodig

Aalmoezen zijn ook vandaag de dag nog broodnodig. Om onbaatzuchtig iets van Gods gerechtigheid te laten zien!