Zuurdesem | Wat is het en waar staat het in de Bijbel?

In de Bijbel staat het verhaal dat Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze moeten oppassen voor het ‘zuurdesem van de farizeeën en van Herodus.’ (Marcus 8:15) Wat is dat eigenlijk, zuurdesem?

Feest van het Brood zonder Gist

Zuurdesem is gistend deeg dat gebruikt werd om vers deeg te laten rijzen. In de Joodse traditie moet al dit zuurdeeg worden opgeruimd voordat het Joodse paasfeest, Pascha, begint (zie Exodus 12:15, en Exodus 13:3,7). Het zuurdesem staat symbool voor alles wat slecht en zondig is, wat moet worden opgeruimd voordat je het Pascha feest viert. Het Pascha wordt ook wel het 'Feest van het Brood zonder Gist' genoemd. In andere woorden: het feest van het volk dat zuiver is, en niet vervuild met slechte zaken.

Pas op voor slechte invloeden van leiders

Jezus bedoelt met de uitspraak in Marcus 8, dat zijn leerlingen moeten oppassen voor de slechte invloed van de farizeeën en Herodus. Ook Paulus gebruikt zuurdesem als voorbeeld voor slechtheid. Een klein beetje gist beïnvloedt het hele deeg: door de invloed van een slechte man wordt een hele groep slecht (1 Korintiërs 5:6-8).

Gods Koninkrijk als gist

Alleen in Matteüs 13:33 wordt zuurdesem als positief voorbeeld gebruikt. Gist staat hier symbool voor de kracht van Gods Koninkrijk: het lijkt klein, maar heeft heel veel invloed.