Wat is een profeet eigenlijk?

Een profeet is iemand die namens God tot mensen spreekt. Een profeet maakte de wil van God bekend, riep mensen terug tot God en waarschuwde het volk voor het oordeel van God over de slechte dingen die ze deden. Profeten werden door God ook vaak gebruikt om gebeurtenissen aan te kondigen die in de toekomst plaats zouden vinden. Zo preken veel profeten in het Oude Testament over de komst van de Messias.

Een mond voor God

De profeten waren aan de ene kant heel speciale mensen. Ze gaven niet zozeer hun eigen gedachten en ideeën weer, maar een heel specifieke boodschap van God voor die tijd. Ze waren een soort 'mond voor God' zodat God via de profeet kon spreken tot het volk. Aan de andere kant waren profeten ook hele gewone mensen met hele verschillende achtergronden. Zo was Amos een eenvoudige schapenfokker, terwijl Jesaja uit een hooggeplaatste familie kwam. Maar hoe verschillende de profeten ook waren, één ding gold voor hen allemaal: het is God die hen uitkiest om, door hen heen, tot het volk te spreken. 

Waar spraken profeten over?

Profeten werden door God gebruikt om aan het volk te laten weten dat Hij niet tevreden was hoe ze leefden. Vaak lezen we in de Bijbel dat het volk Israël ongehoorzaam is aan God en een profeet had dan als taak om het volk te laten inzien dat ze op de verkeerde weg waren. Zo lieten veel profeten zien dat God het volk zou straffen als ze niet terugkeerden naar een levensstijl die God voor ogen had. God gebruikt de profeten ook om het volk te bemoedigen in moeilijke tijden. Als het volk maar op God vertrouwd zal het allemaal goed komen.

Geen makkelijke taak

Veel profeten hadden het beslist niet makkelijk. Ze spraken namens God, maar de boodschap van God werd niet bepaald dankbaar ontvangen. Voor de boodschapper had dat ook vaak gevolgen. Zo wordt Jeremia opgesloten in een kooi en belachelijk gemaakt. Het volk kon de boodschap niet waarderen en accepteren. Ezechiël krijgt van God te horen dat hij tegen het volk moet spreken, maar God maakt hem direct al duidelijk dat het volk niet naar hem zal luisteren. Diezelfde Ezechiël krijgt de taak om door symbolische handelingen te laten zien hoe ontevreden God is over het volk. Een soort straattheater. Hij moet zijn voedsel op koeienpoep bakken terwijl hij 390 dagen op zijn linkerzij en 40 dagen op zijn rechterzij moet liggen.