Tora, de eerste vijf bijbelboeken

De vijf rollen

Het Griekse woord voor Tora is Pentateuch wat letterlijk 'vijf rollen' betekent. De Tora bestaat namelijk uit vijf boekrollen (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium). Hierin gaat het over het ontstaan van de mensheid, en in het bijzonder het volk Israël. Het beschrijft hoe God zich via de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob verbindt aan een volk en hen uit Egypte brengt naar het beloofde land Kanaän. 

Het eerste deel van de Tenach

De Tora is het eerste deel van het Joodse heilige boek: de Tenach. De Tenach bestaat uit nog twee andere delen: de Profetenboeken en de Geschriften. Hierin wordt steeds weer op het belang gewezen om te leven volgens de regels en voorschriften uit de Tora. Voor de Joden geldt de Tora als het hart van de Tenach. De Tenach is ook in de Bijbel opgenomen en heet in de Bijbel het Eerste of Oude Testament. http://www.bijbelstudie.org/tenach.html

Wet van Mozes

De Tora wordt ook wel de 'Wet van Mozes' genoemd. Mozes speelt namelijk een belangrijke rol in de Tora. Hij gaf de wetten van God door aan het volk van Israël. Mozes wordt daarom wel gezien als de schrijver van de Tora. De bijbelwetenschap toont aan dat de Tora hoe wij die nu kennen in de 7e eeuw voor Christus tot stand is gekomen. Hier ging een lange periode van verschillende redactionele aanpassingen aan vooraf. 

Hoe wordt de Tora uitgelegd?

De Tora wordt door de Joden verschillend uitgelegd. Er vindt altijd een wisselwerking plaats tussen de geschreven wet en de uitleg daarvan. Deze uitleg wordt de 'mondelinge Tora' genoemd. De geschreven versie van de mondelinge Tora, heet de Talmoed (= leren/onderwijzen). De Talmoed bevat het commentaar van de Rabbijnen. Het bestaat uit praktische toepassingen van de leefregels van de Tora op het leven in deze tijd. https://nl.wikipedia.org/wiki/Talmoed

Gebruik in de synagoge

Elke sabbat wordt er in de synagoge een gedeelte uit de Tora gelezen. De Tora wordt bewaard op een speciale plek in de synagoge: de heilige ark. Het is een eervolle taak om de Torarol daar uit te mogen halen. Deze wordt dan naar de bima gebracht, een verhoging midden in de synagoge. Vanaf deze plek wordt er uit de Torarol gelezen. Men gebruikt hier een speciaal aanwijsstokje voor, de jad. Het voorlezen uit de Tora is het belangrijkste onderdeel van de dienst in de synagoge.