Tabernakel | Tent van ontmoeting

De tabernakel was het verplaatsbare heiligdom van Israël in de tijd dat zij door de woestijn trokken. Wat is er nog meer over deze tent van ontmoeting te leren? 

Reizen

Toen de Joden door God bevrijd waren uit Egypte, reisde het volk veertig jaar lang door de woestijn. Zij waren op weg naar het beloofde land. Onderweg toonde God zich via een wolk (overdag) of een vuur (‘s nachts). Een speciale tent, de tabernakel, stond middenin het kamp (Numeri 2 en 3). De tenten van de verschillende stammen van Israël stonden in een grote cirkel rondom deze tent heen. Dit was het heiligdom van God. Hier stond onder andere de ark van het verbond. In de ark werden de twee stenen tafelen, met daarop de tien geboden bewaard. In deze tent van ontmoeting verscheen God en sprak Hij met Mozes (Exodus 33:9).

Symboliek

De tabernakel vertelt ons veel over de relatie tussen God en mensen. Zo is er veel symboliek te vinden in het materiaal waarmee de tent werd gebouwd, de plek waar de tabernakel stond, de verschillende onderdelen in de tent en de aanwezige voorwerpen, zoals de verschillende altaren, de kandelaar, de kleuren van de gordijnen en zelfs de wasbak!

In de tabernakel vond ontmoeting plaats tussen God en mensen, en mensen onderling. De priesters voerden in deze tent hun taken uit, zoals het offeren. Vele jaren later in het beloofde land zou de tabernakel worden vervangen door de tempel.

Toekomstige tabernakel

In het Nieuwe Testament (bijvoorbeeld in Hebreeën 8:2) wordt verwezen naar de hemelse tabernakel, waar Jezus de Hogepriester is. Op de nieuwe aarde zal God zelf in een tent wonen en bij de mensen zijn (Openbaring 21:3).

Meer weten

Meer details over de tabernakel vind je hier. Het boek ‘Jezus vinden in de tabernakel’ (Kris Tavenier, Uitgeverij Medema, 2007) biedt ook veel boeiende inzichten over wat de tabernakel ons vertelt over de relatie tussen God en mensen.