sluiten

delen op

Israël en de kerk

Wat is Israël?

Er gaat bijna geen dag voorbij, of Israël komt wel in het nieuws. Meestal gaat het dan over de relatie met de buurlanden, over bomaanslagen of over vredesonderhandelingen met de Palestijnen. Ook in de bijbel lezen we over Israël. Het gaat dan over het uitverkoren volk van God, waarmee hij een eeuwig verbond heeft gesloten (Ez. 37:26). Als we het over Israël willen hebben, is het belangrijk om te weten wat we precies bedoelen met 'Israël'. Om te beginnen is het de naam waarmee de aartsvader Jakob aangeduid wordt (Gen. 35:10); hij krijgt de naam Israël en zijn nakomelingen heten daarom Israëlieten. De tweede betekenis van 'Israël' is dan ook het volk dat uit deze nakomelingen is ontstaan: het volk Israël. De belangrijkste stam van dit volk was Juda, want uit die stam zou de messias voortkomen. Van de naam Juda is het woord Jood afgeleid en over dit Joodse volk gaat het in de bijbel. En dan is er ook nog het land Israël. Eigenlijk heet dat land pas sinds 1948 zo, toen de staat Israël werd opgericht; maar ook in de tijd van Saul, David en Salomo werd al gesproken over het koninkrijk Israël.Binnen de kerken hoor je vaak spreken over de relatie tussen de kerk en het land Israël: er zijn zelfs speciale werkgroepen die daarvoor worden opgericht en daarover meedenken. Maar waarom is deze relatie zo belangrijk? Door de eeuwen heen lijkt de kerk een soort haat-liefdeverhouding met het land Israël en de Joden te hebben. De kerk is er niet trots op, maar heeft in de loop der eeuwen meerdere malen meegedaan aan de vervolging van de Joden of dat op zijn minst niet openlijk bestreden, zoals bijvoorbeeld tijdens de Spaanse inquisitie en in de Tweede Wereldoorlog. Maar tegenwoordig wordt weer meer aandacht besteed aan de onderlinge band. De meeste christenen zijn zich er goed van bewust dat de wortels van hun geloof in het oude volk Israël liggen. Het christendom is voortgekomen uit het jodendom. Het grootste deel van de christelijke bijbel is dan ook hetzelfde als het heilige boek van de Joden: het christelijke Oude Testament is wat de Joden 'Tenach' noemen en de eerste vijf boeken ervan vormen de Joodse wet, de Tora. Deze verbondenheid kun je eigenlijk al zien in het evangelie volgens Lucas: een van de thema's van zijn evangelie is dat Jezus te midden van het volk Israël zijn werk kwam doen. Lees bijvoorbeeld Luc. 1:32-33, waar staat dat Jezus op de troon van David zou komen en het volk van Jakob (Israël) zou regeren; of Luc. 1: 54-55, waar Maria (die blij is dat ze een zoon zal krijgen) God looft omdat hij zich het lot van Israël aantrekt. God is Israël niet vergeten en blijft het eeuwig trouw, ook als het volk ontrouw is.Je zou de band tussen Israël en de christenen ook op een andere manier kunnen beschrijven: in Ex. 4:22 wordt Israël voorgesteld als de eerstgeboren zoon van God. In het Nieuwe Testament worden de volgelingen van Christus ook kinderen van God genoemd: je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat Joden en christenen broers van elkaar zijn omdat ze dezelfde Vader hebben.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo